Dziś zablokowane zostaną wszystkie konsulaty RP na Ukrainie | Narodowcy.net

Dziś zablokowane zostaną wszystkie konsulaty RP na Ukrainie

5 lutego partia Swoboda wespół z Korpusem Cywilnym zamierza blokować Konsulaty Rzeczypospolitej we Lwowie, Kijowie, Winnicy, Łucku, Odessie i Charkowie. Rano planowane jest podanie odpowiedniego projektu, przygotowanego razem z Radykalną Partią Ołeha Liaszka, do parlamentu ukraińskiego w odpowiedzi na zakaz promowania banderyzmu w Polsce. Partia Swoboda będzie domagać się przestawienia tej sprawy jako pierwszej na porządku dziennym.

Zdaniem partii nacjonalistycznych, Polska rozpoczęła wrogie działania przeciwko Ukrainie. Parlamentarzyści deputowani – nacjonaliści przygotowali odezwę do władzy polskiej w związku z uchwaleniem „anty-ukraińskiego” prawa. Tekst odezwy jest przetłumaczony w całości:

Odezwa Rady Najwyższej Ukrainy do Prezydenta, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

– „Sejm i Senat RP uchwaliły nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej komisji do spraw ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu i kilku innych aktach prawnych. A te prawa są skierowane przeciwko Ukrainie i Ukraińcom.

Rada Najwyższa Ukrainy osądza wrogi dla Ukrainy, szkodliwy dla dobrosąsiedzkich stosunków i wygodny dla Moskwy akt polityczny.

Zarzucone Ukraińcom winy są absurdalne i nikczemne z punktu widzenia historii, jak i prawa międzynarodowego. Wstrząsnęły one narodem ukraińskim i wzmożyły napięcie w stosunkach międzypaństwowych. Zakaz „banderowskiej ideologii” jest zakazem prawa Ukraińców do własnej państwowości i honoru narodowego.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej powtarza kremlowską propagandę dotyczącą wyimaginowanych przestępstw ukraińskich nacjonalistów. A za ich sprostowanie jest przewidziany areszt do 3. lat.

Wprowadzenie nowelizacji o IPN-nie będzie otwartym wtrącaniem się w wewnętrzne sprawy Ukrainy i tak właściwie wysunięciem pretensji terytorialnych, z racji określenia terytorium Galicji – Małopolską Wschodnią. Wprowadzanie tego prawa stanowić będzie zagrożenie dla Ukraińców, niezależnie od obywatelstwa.

Taka decyzja polskiego Sejmu i Senatu jest bezprecedensowym obrażeniem, które odbywa się na tle prób Ukrainy zbudowania dobrosąsiedzkich stosunków z Polską. Sojusz Ukrainy i Polski: Bałtycko – Czarnomorskiej osi, staje w obliczu zagrożenia poprzez działania polskich polityków. Dla wszystkich jest jasne, że wygra w tym wszystkim wspólny wróg – Moskowia!

W tym samym czasie, gdy Ukraina spływa krwią, nieodpowiedzialni polscy politycy podstępnie biją w plecy. Niebiańska Sotnia, tak jak tysiące naszych bohaterów, którzy 4. rok bronią ukraińską państwowość i składają w ofierze swoje życie, w tej walce szli i idą pod banderowskim hasłem „Sława Ukrainie – Herojam Sława”. Właśnie ci banderowcy stoją także w obronie Polski, Europy i całego świata przed hordami moskiewskimi.

Ukraińcy szanują prawo Polaków do bycia patriotami swego państwa, prawo do szanowania własnych bohaterów i oczekują takiego samego szacunku. Dlatego nie trzeba stawiać narodu ukraińskiego przed wyborem, kim są jego Bohaterowie.

Zwracamy się do obecnej polskiej władzy: pamiętajcie słowa Piłsudskiego o tym, że nie może być wolnej Polski bez niepodległej Ukrainy. Wyimaginowane zwycięstwo nad Ukraińcami w przeszłości będzie poważną klęską dla Polski w przyszłości. Dlatego, że każde uderzenie w plecy Ukrainie, zawsze kończyło się tragicznie dla samych Polaków.

Polska inteligencja osądziła nowelizację ustawy o IPN-nie, uważając jej wprowadzanie za zagrożenie dla oświaty, nauki, wolności słowa, a także relacji międzypaństwowych.

Prosimy prezydenta Polski Andrzeja Dudę, Sejm i Senat RP by zajeli państwową pozycję i nie dopuścili do wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.”

Ci, którzy to podpisali „spodziewają się, że twarda pozycja Ukrainy w obronie swoich narodowych interesów, zmieni pozycję polskiej władzy i zwycięży zdrowy rozsądek” .

Źródło: polmedia.pl

Komentarze

Adam Szabelak

Działacz Młodzieży Wszechpolskiej od 2014 roku. Organizator m.in. turnieju piłkarskiego "Cześć Ich pamięci!" i współorganizator Radomskiego Konwentu Polskiej Popkultury - KonRad. Zainteresowania: geopolityka, wędrowanie, gry "bez prądu", niszowa piłka nożna.