Archeologiczne odkrycia w Lubaczowie | Narodowcy.net

Archeologiczne odkrycia w Lubaczowie

Podczas prac archeologicznych odbywających się w ramach budowy obwodnicy Lubaczowa (woj. podkarpackie), na osiedlu Mazury odkryto półziemiankę. Znalezisko świadczyć może o tym, że na tym terenie żyły plemiona wczesnosłowiańskie.

Prowadzone od ponad tygodnia przez Archeologiczną Pracownię „In Situ” Radosław Czerniak prace pozwoliły na odkrycie półziemianki, pochodzącej prawdopodobnie z okresu wczesnego średniowiecza. W jej północno-wschodniej części odkopano także piec ceramiczny mogący pochodzić z VI-VIII wieku. Znalezisko świadczyć może o tym, że na tym terenie żyły plemiona wczesnosłowiańskie. Bazując na dotychczasowych badaniach nie można jeszcze stwierdzić czy istniała tu wioska lub osada czy stał tylko pojedynczy obiekt. Bardziej precyzyjne informacje mają przynieść dodatkowe badania archeologiczne oraz radiowęglowe (14C).

W obrębie wykopalisk odkryto ponadto szereg innych przedmiotów, np. obiektów z brązu z okresu rzymskiego. Materiał jeszcze nie został oczyszczony więc trudno jest określić jego wiek i pochodzenie. Nie wykluczone jest, że archeolodzy cieszyć się będą z kolejnych wykopalisk, bo prace trwać będą do października.

Znalezisko znajduje się na trasie planowanego przebiegu obwodnicy Lubaczowa na osiedlu Mazury II. Mieszkańcy liczą, że takie odkrycie może odwrócić jeszcze plany budowy obwodnicy między ich domami.

To kolejny i bardzo poważny argument na to by rozważyć zmianę przebiegu trasy obwodnicy między naszymi domami. Gdyby okazało się, że skala odkryć archeologicznych będzie duża, to jako miasto Lubaczów mielibyśmy wyjątkowo cenną okazję do promocji dziedzictwa narodowego, a dzięki temu zwiększenia ruchu turystycznego – mówi radny miejski Ryszard Hulak, który mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych badań.

Komentarze