Białoruś wprowadza podatek od pasożytnictwa | Narodowcy.net

Białoruś wprowadza podatek od pasożytnictwa

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko podpisał dekrety „O zapobieganiu uzależnienia społecznego” oraz „O promocji zatrudnienia”.

Polityką wynikającą z obydwu dekretów jest wzmożenie państwowych działań z zakresu aktywizacji zawodowej jak: szkolenia, pośrednictwo pracy, a w rejonach o szczególnie ciężkiej sytuacji pomoc w rozpoczęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Zaś w przypadku zdrowych obywateli uparcie nie podejmujących zatrudnienia, w tym tych przypuszczalnie znajdujących się w szarej strefie, obciążenie ich opłatami za usługi publiczne w wysokości stanowiącej ekonomiczną kompensacje kosztów.

Ustalenie kompletnej listy usług i ich wyceny rząd zapowiedział na przed 1 kwietnia, same zaś opłaty miały by wejść w życie od przyszłego roku.

Komentarze