Szesnastego marca, brytyjska królowa, Elżbieta II złożyła swój podpis pod ustawą upoważniającej swoją premier do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Brexitu.

 

Popkultura otacza nas z każdej strony to fakt. Możemy z nią walczyć, próbować zwalczać, wyśmiewać ludzi zatracających się w komercji, czy nawet nimi gardzić. Nie zmienimy jednak faktu, że popkultura to potęga, ludzie nie zmieniają poglądów oglądając programy informacyjne, ale oglądając komedie. Jadąc samochodem, autobusem, tramwajem nie słuchają muzyki poważnej, ale czegoś co pozwoli im „szybciej” pokonać poranną drogę do pracy i nie ma w tym nic złego. Nie odrzucajmy tak potężnego narzędzia jakim jest kultura popularna.

 

 

Przemówienie posła W.Lippomana w  Sejmie dnia 20 marca 1923 roku w sprawie krzywdzącego rolników ściągania podatków od zwierząt domowych. Tekst znaleziony w radomskiej gazecie narodowej "Słowo".

 

W trzech państwach, w okresie przedwojennym, wydatki na utrzymanie administracji weterynaryjnej i zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych, oraz na zapobieganie ich rozszerzaniu się, były traktowane niejednakowo. W Prusach i Austrii wspomniane wydatki obciążały Skarb Państwa. W byłym Cesarstwie Rosyjskim wydatki te, w myśl artykułów od 1.176 do 1.190 włącznie Ustawy Lekarskiej były pokrywane jedynie z pozostających w wyłącznej dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych funduszów specjalnych t. j. z podatku procentowego od obrotu bydłem handlowym i podatku ziemskiego, z w guberniach b. Królestwa Kongresowego z podatku specjalnego pogłównego od zwierząt gospodarczych.

W chwili obecnej na obszarze poszczególnych zaborów obowiązują ustawy, wydane przez państwa zaborcze, a więc na obszarze województw byłego zaboru rosyjskiego, obowiązuje dotychczas Ustawa Lekarska wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. W myśl tej ustawy, tylko na obszarze b. zaboru rosyjskiego, pobierany jest podatek procentowy od zwierząt znajdujących się w obrocie handlowym, oraz podatek gospodarczy od zwierząt gospodarskich.

Z pływów osiąganych z powyższych podatków w b. Królestwie Kongresowym i w województwach wschodnich są pokrywane wszystkie wydatki na administrację weterynaryjną i na walkę z chorobami zaraźliwymi zwierząt w całym państwie. W tych warunkach tylko dzielnice zaboru rosyjskiego ponoszą cały ciężar utrzymywania administracji weterynaryjnej w całym państwie.

Ten stan rzeczy, krzywdzący specjalnie rolników z byłych dzielnic rosyjskich trwał dlatego tak długo, że było już parę projektów ustaw (poszczególnych Ministrów Rolnictwa) wniesionych do Sejmu, które zmierzały do rozciągnięcia opodatkowanie od zwierząt, jednakże z powodu chęci zatrzymania dla Państwa podatku pogłównego od zwierząt, spotykały się z zasadniczą krytyką Komisji Rolniczej i wszystkie zostały wycofane.

Ostatni projekt ustawy o opłatach weterynaryjnych od zwierząt domowych, wniesiony do Sejmu przez Ministra Skarbu dnia 19 stycznia, również zmierzający do rozciągnięcia opłat weterynaryjnych na cały kraj został przez Sejm w pierwszym czytaniu odrzucony.

Wobec powyższego, Komisja Rolna pragnąc znieść trwającą od sześciu lat niesprawiedliwość, obciążającą specjalnymi podatkami ludność jednej tylko dzielnicy na korzyść ludności całego Państwa, wnosi projekt ustawy uchylający artykuły 1.176 do 1190. Uchylenie tych artykułów zmniejszy wprawdzie przewidywane dochody Państwa o blisko 12 milionów złotych, jednakże dalsze tolerowanie przez Sejm takiego krzywdzącego stanu rzeczy, by jedna tylko dzielnica na korzyść całego Państwa tak wielkie ponosiła ciężary, jest niemożliwością.

Tu tylko Rząd – wnosząc nowy projekt ustawy o opłatach weterynaryjnych – jednakże – tak skonstruowany, żeby nie obciążał wyłącznie ludności rolniczej całym ciężarem utrzymywania państwowej administracji weterynaryjnej – może w przyszłości zapewnić Państwu i z tego źródła wpływy do Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

P.Król

 

 

Przedstawiciele Ruchu Narodowego w Radomiu złożyli pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika, z apelem o podjęcie prac nad uchwałą zmieniającą nazwy ulic kojarzonych z ustrojem komunistycznym. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego mają ustawowy obowiązek zmienić wymagane nazwy w terminie do 01 września 2017 roku.

 

Kilka dni temu byłem na spotkaniu z Panem Dariuszem Zalewskim - pedagogiem, wychowawcą, promotorem klasycznej etyki i autorem publikacji „Decyduj i walcz” czy „Wychować człowieka szlachetnego”. Słuchając wykładu, pierwsze co mnie uderzyło to podobieństwo modelu wychowania etycznego zgodnego z duchem nacjonalizmu. Pan Dariusz przybliżył nam nieco pomysły modelu edukacji, a także pewne metody wyrabiania w sobie cnót oraz motywowania się do podjęcia wysiłku czy walki ze słabościami.

Okręg Lubelski Młodzieży Wszechpolskiej zaprasza wszystkich sympatyków Idei Narodowej, patriotów oraz osoby chętne do działania na rzecz Narodu i Ojczyzny, na spotkanie otwarte. Odbędzie się ono 17 marca br. o godzinie 17.00 w Hotelu Jubilat przy ulicy Wyszyńskiego 52 w Zamościu.

Za kilka dni tj. 8 marca, jak co roku będziemy obchodzić Dzień Kobiet. Będzie to dzień obfitujący w wiele wydarzeń, również tych o charakterze społeczno-politycznym. W wielu polskich miastach, także w Lublinie odbywać się będą manifestacje feministyczne. W związku z tym, jako aktywne działaczki społeczne pragniemy przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Konkurs na dużej skczoni w narciarskich mistrzostwach świata w Lahti zakończył się bardzo dobrze dla polskiego reprezentanta Pitora Żyły. Polski skoczek zdobył brązowy medal. Drugie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger, zwyciężył Austriak Stefan Kraft.

Za pośredncitwem swojej strony internetowej, Reduta Dobrego Imienia poinformowała, że pozew złożony przez Reduty Dobrego Imienia p. Macieja Świrskiego, będzie rozpatrywany przed polskim sądem i według polskiego prawa, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie.

We mieście Villognon na zachodzie Francji doszło do incydentu z udziałem francuskiego żandarma, członka elitarnej jednostki PSPG. Podczas przemówienia francuskiego prezdyenta, Francois Hollande'a, ochroniarz prezydenta postrzelił dwie przypadkowe osoby.

Strona 3 z 19

Narodowcy.net

Narodowcy.net to portal młodego pokolenia polskich nacjonalistów. W świecie przesiąkniętym ideami multikuluralizmu i liberalizmu, chcemy przypominać o wartościach za które Polacy od zawsze walczyli i umierali: Bogu, Honorze, Ojczyźnie. 

Najczęściej komentowane

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree