Coraz więcej studentów z Ukrainy na polskich uczelniach | Narodowcy.net

Coraz więcej studentów z Ukrainy na polskich uczelniach

Na polskich uczelniach z roku na rok studiuje coraz więcej Ukraińców. Do przyjazdu skłaniają ich dobre perspektywy zawodowe. Koszty życia i studiów są bowiem niższe niż w innych krajach – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych.

Jak podaje Instytut Spraw Publicznych, w roku akademickim 2012/2013 na polskich uczelniach studiowało 9 747 studentów z Ukrainy. Natomiast w 2013/2014 liczba ta zwiększyła się już do 15 123 osób. Według danych z roku akademickiego 2016/2017 w Polsce studiowało już 35 584 Ukraińców.

Z przeprowadzonego przez ISP badania ankietowego wynika, że są liczne powody, dla których młodzi Ukraińcy decydują się przyjechać do Polski. Są to niższe koszty życia niż w innych krajach (39%) i perspektywa studiowania bez opłat lub z ulgą w opłatach (29 proc.). Nie bez znaczenia jest łatwość dostania się na studia (28 proc.) oraz perspektywa znalezienia pracy w obszarze zgodnym z ich wykształceniem (22 proc.). Najmniej licząca się jest jakość kształcenia na danym wydziale lub uczelni (po 22 proc.).

Młodzi Ukraińcy coraz chętniej przyjeżdżają na czas studiów do Polski. Jednak ISP zwraca uwagę na to, że Polska nie wypracowała skierowanej do tej grupy jednolitej strategii.

Wprowadzane są wprawdzie różne procedury dotyczące podejmowania pracy czy uzyskania wiz, teoretycznie ułatwiające Ukraińcom start w Polsce, jednak praktyka niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia, a działania poszczególnych instytucji nie są spójne

– ocenia Instytut we wstępie do opublikowanego raportu.

Zapytani Ukraińcy o to, co mogłoby skłonić więcej osób z ich kraju do przyjazdu na studia do Polski, wymieniają przede wszystkim ofertę stypendialną (74 proc.). Bardzo ważna jest też pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (58 proc.) oraz zapewnienie porad prawnych (34 proc.). Większość z pośród grupy badanych studentów (58 proc.) utrzymują rodzice. Aż 27 proc. z nich pokrywa koszty nauki z programów stypendialnych. Według przywoływanych przez ISP oficjalnych statystyk w 2018 r. stypendia otrzymywało ok. 1,9 tys. ukraińskich studentów.

Młodzi ludzie, którzy wzięli udział w badaniu, nie planują raczej powrotu do ojczyzny (plany takie zadeklarowało jedynie 8 proc. respondentów). Aż 29 proc. pytanych osób po studiach planuje przeprowadzić się do innego państwa Unii Europejskiej, zaś podobny odsetek (28 proc.) chce pozostać w Polsce. Podobna jest liczba tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy wyjadą (26 proc.).

Osoby, które planują pozostać w Polsce, najczęściej jako powody tej decyzji podają: wyższe pensje (24 proc.), lepsze warunki życia (22 proc.) oraz lepsze możliwości pracy w zawodzie (17 proc.)

źródło: kresy.pl

Komentarze