Irlandia: dzisiaj referendum aborcyjne | Narodowcy.net

Irlandia: dzisiaj referendum aborcyjne

Prawo w Irlandii jest obecnie jednym z najbardziej zbliżonych do ideału jeżeli chodzi o prawa nienarodzonych. W dniu dzisiejszym (25 maja) Irlandczycy zagłosują czy taki stan prawny ma pozostać w mocy.

Irlandia dopuszcza aborcję tylko w przypadku zagrożenia życia matki. Dziecko w łonie ma takie same prawa jak jego matka. Przypadki, które są w Polsce legalne czyli: zabicie chorego dziecka lub dziecka poczętego w wyniku czynu zabronionego w Irlandii są karane pozbawieniem wolności do lat 14.

Taki stan prawny utrzymuje się od 1983 roku. Szacuje się, że w 2016 roku 3,3 tysiąca kobiet dokonało aborcji w klinikach w Wielkiej Brytanii. A oficjalne dane mówią, że od 1970 roku Irlandki zabiły 168,7 tys. własnych dzieci.

Nowy projekt przygotowany przez rząd zakłada możliwość przerwania ciąży do 12 tygodni od poczęcia bez podania powodu, ale po konsultacji z lekarzem. Od podjęcia tej decyzji do wykonania musi upłynąć co najmniej 72 godziny co według władz ma być odpowiednim okresem na zmierzenie się z powagą dokonanej decyzji.

Kolejnym punktem jest możliwość usunięcia ciąży do 24 tygodnia w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety oraz poważnej choroby dziecka. Rządowa propozycja mówi jednak, że syndrom Downa nie zalicza się do tej kategorii. Decyzję o aborcji będzie musiało podjąć minimum dwóch lekarzy.

Lekarze będą mogli odmówić przeprowadzenia zabiegu, zgodnie z klauzulą sumienia, ale będą musieli wskazać innego specjalistę, który się tego podejmie.

Wyniki referendum powinny być znane w sobotę po południu.

źródło: rmf24.pl

Komentarze