30 kwiecień 2017

Przedstawiamy Państwu tekst publicystyczny Karola Wierczaka, posła na sejm II RP. Artykuł pochodzi z 1935 roku, a ukazał się w 18 numerze Gazety Radomskiej: Tygodnika Narodowego.

 

Żyjemy w czasach wielkiego przeciążenia podatkowego. Mimo wzmagającego się przesilenia gospodarczego, na co niejednokrotnie w rozprawach budżetowych zwracali uwagę posłowie Klubu Narodowego, z każdym rokiem następowało zwiększanie danin, opłat i podatków. I tak od końca 1931 roku wprowadzono: 10% dodatek do podatku od nieruchomości, kryzysowy dodatek do podatku od nieruchomości (10%), dodatek do podatku przemysłowego, kryzysowy dodatek do podatku dochodowego, nadzwyczajny podatek od niektórych zajęć zawodowych, podatek od uboju, podatek od kwasu węglowego, podatek od energii elektrycznej.

Liczba tych wszystkich podatków doszła w roku 1934 do 40. Ogólna suma tych ciężarów, które można wykryć w budżecie państwowym, stanowi obciążenie 223 milionów 404 tysięcy złotych. Jeżeli dodamy do tego ogólny wzrost obciążeń, których nie można ściśle oddzielić, to otrzymamy 250 milionów złotych. Przy uchwalaniu budżetu na rok 1935, mimo tego, że nawet przedstawiciele obozu rządowego, ubolewali nad obciążeniem obywatela, nałożono nowe podatki. Nowe podatki uchwalone przez Sejm i Senat są następujące: dodatek do podatku spożywczego od cukru w sumie 16 milionów złotych. Przypomnieć należy, że cały dochód państwa z podatku od cukru wynosi już 120 milionów złotych. Następnie podwyższono dodatek do podatków bezpośrednich z 10 na 15%, z tego źródła skarb otrzyma około 20 milionów. Podwyższenie podatku kryzysowego od uposażeń ma dać około 5 milionów. Podatek od cukru skrobiowego półtora miliona, podatek od tłuszczów roślinnego i zwierzęcego ma wynieść 4 milionów.

Całe obciążenie tymi nowymi podatkami wynosi około 250 milionów, czyli tyle, ile wynosi cały dochód z podatku gruntowego. Nowym podatkiem o nieokreślonej wysokości jest ustawa szarwarkowa, nakładająca na mieszkańców wsi i miast niewydzielonych z powiatów, obowiązek świadczeń w naturze przy budowie dróg, regulacji rzek, zalesiania nieużytków, wnoszeniu budynków publicznych. Ponieważ nie każdy z podlegających temu obowiązkowi będzie mógł wykonać go pod postacią robocizny, zatem będzie to nie tylko podatek pracy, ale i pieniężny.

Poza tymi nowymi podatkami, podwyższono w nowym budżecie wpływy z istniejących już podatków, co by zapowiadało zwiększenie i tak już bardzo dotkliwej śruby podatkowej.

Profesor Krzyżanowski z Krakowa, zwolennik obecnego rządu, zwrócił uwagę, że im przeciążenie podatkowe jest większe, tym więcej przestępstw. W roku 31 zanotowano 50 tysięcy przestępstw skarbowych, w następnym roku ta przestępczość wzrosła do 75 tysięcy, a już w roku 1933 wyniosła 100 tysięcy.

Słuszne przeto były wnioski oszczędnościowe Klubu Narodowego w Sejmie i częste wzywanie rządu do zmniejszenia ciężarów publicznych. Wszyscy uznają, że przy obecnym stanie gospodarczym Polski, obciążenia obywatela są zbyt wysokie. Nie wystarczy tylko o tym mówić, ale zgodnie z programem Stronnictwa Narodowego należy wydatnie zmniejszyć mieszanie się państwa w życie obywateli, uprościć urzędowanie i przez to usunąć niepotrzebne urzędy. Według obliczeń, dziś 14% obywateli państwa, żyje ze skarbu państwa, samorządów czy ubezpieczeń.

Jest wiele nieopłacających się i niepotrzebnych przedsiębiorstw państwowych. Na samorządy nakłada się zbyt wiele obowiązków. W kasach chorych coraz mniej wydaje się pieniędzy na ubezpieczonych, a coraz więcej na koszty administracyjne.

W interesie odrodzenia gospodarczego Polski jest rzeczą konieczną zmniejszyć urzędy, a przez to zmniejszyć podatki, popierać wytwórczość krajową, niszczyć wszelkie pasożytnictwo.

 

Paweł Król

Członek Młodzieży Wszechpolskiej i wolontariusz zbiórki "Przywracami pamięć o Żołnierzach Wyklętych". Pasjonat przedwojennej, radomskiej prasy narodowej i polskich komiksów.

Wspieraj Media Narodowe

Komentarze

Narodowcy.net

Narodowcy.net to portal młodego pokolenia polskich nacjonalistów. W świecie przesiąkniętym ideami multikuluralizmu i liberalizmu, chcemy przypominać o wartościach za które Polacy od zawsze walczyli i umierali: Bogu, Honorze, Ojczyźnie. 

Najczęściej komentowane

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree