13 czerwiec 2017

Przedstawiamy Państwu tekst pochodzący z 1934 roku, a dokładniej z siódmego numeru Gazety Radomskiej: Tygodnika Narodowego.

W ostatnich dniach odbyło się walne zebranie członków Oddziału Zjednoczenia Kolejowców Polskich w Radomiu. Zebranie to, wzbudziło duże zainteresowanie wśród członków ze względu na ciekawą dyskusję, jakiej spodziewano się, w związku z wykryciem nadużyć, popełnionych przez czołowych działaczy związkowych. Obradom przewodniczył prezes okręgowy przy współudziale delegata Centrali z Warszawy.

Po złożeniu przez ustępujący zarząd sprawozdania ze swej działalności w roku 1933 i wysłuchaniu opinii komisji rewizyjnej, wywiązała się bardzo gorąca dyskusja, z której członkowie dowiedzieli się, że fundusze związkowe, tworzone ze składek członkowskich, obracane są na prywatne potrzeby niektórych działaczy związkowych.

Jaskrawym dowodem tego jest niedawne przywłaszczenie sobie przez prezesa Oddziału, a zarazem vice-prezesa Okręgu p. Osóbkę, kilkunastu centnarów węgla, zakupionego dla Z.K.P. W składzie kolejowym po ulgowej cenie, co protokularnie zostało stwierdzone przez komisję rewizyjną. Nadużycia te zostały wykryte dzięki temu, że przewodniczący komisji rewizyjnej p.Dłużewski, powodując się dobrem organizacji, potrafił jako jeden ze zdolniejszych w Radomiu konfidentów, co zresztą nie jest dla nikogo tajemnicą, pokierować sprawą należycie i nie ulec namowom i zastraszeniu osób, które sprawę chciały zatuszować

Przebieg dyskusji spowodował, że ogólne zebranie odmówiło ustępującemu zarządowi udzielenia absolutorium, aczkolwiek przewodniczący zebrania trzykrotnie poddawał pod głosowanie swój wniosek o absolutorium.

Ładnie teraz wygląda, wobec swoich członków centrala ZKP, zamieszczając w numerze piątym „Głosu Kolejowca” wykrętne oświadczenie wybielające protegowanych prze nią prezesa Osóbkę i jego kompanów.

Czy i teraz Centrala będzie miała odwagę zaprzeczyć w swym organie prawdziwości tych faktów? Przypuszczamy, że obecnie nie zechce się tak dalece kompromitować, bo członkowie dokładnie wiedzą o wszystkim i nie dadzą się już wprowadzić w błąd.

 

 

Paweł Król

Członek Młodzieży Wszechpolskiej i wolontariusz zbiórki "Przywracami pamięć o Żołnierzach Wyklętych". Pasjonat przedwojennej, radomskiej prasy narodowej i polskich komiksów.

Wspieraj Media Narodowe

Komentarze

Narodowcy.net

Narodowcy.net to portal młodego pokolenia polskich nacjonalistów. W świecie przesiąkniętym ideami multikuluralizmu i liberalizmu, chcemy przypominać o wartościach za które Polacy od zawsze walczyli i umierali: Bogu, Honorze, Ojczyźnie. 

Najczęściej komentowane

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree