Młodzi Europejczycy oddalają się od Boga | Narodowcy.net

Młodzi Europejczycy oddalają się od Boga

Wyniki badań przeprowadzonych przez St Mary’s University w Londynie pokazują stosunek młodych Europejczyków do religii oraz ich przynależność do któregokolwiek wyznania. Zgodnie z nimi Stary Kontynent zmierza ku całkowitej ateizacji społeczeństw.

Jednym z pytań, które padły podczas tych sondaży, było pytanie o identyfikację z jakąkolwiek religią. Poniżej wykres przedstawiający odpowiedzi tych, którzy utożsamiają się z ateizmem.

Wyniki wahają się od 91% w Czechach do 1% w Izraelu. Spośród 22 krajów aż w 12 państwach odsetek młodych nieidentyfikujących się z żadną religią przekracza 50 %.
Oprócz Izraela najniższe wyniki zanotowano również w Polsce (17%) oraz na Litwie (25%).


W raporcie zauważono również, że dwa kraje o najwyższym (Czechy i Estonia) i najniższym odsetku (Polska i Litwa, nie licząc Izraela) należały do byłego bloku państw komunistycznych.

Kolejny wykres przedstawia dokładniejsze zależności między brakiem religii a chrześcijaństwem czy inną religią wśród młodych pomiędzy 16 a 29 rokiem życia. Zgodnie z nim
z chrześcijaństwem identyfikuje się najwięcej młodych Polaków (83%, w tym 82% to katolicy). Dość duży odsetek chrześcijan jest również na Litwie. W Czechach, Estonii, Polsce, na Litwie i na Węgrzech nie zanotowano obecności młodych z wyznaniem niechrześcijańskim.


Na innym wykresie natomiast w pozostałych państwach widać wyraźny odsetek muzułmanów. Największy procentowy udział jest w Izraelu, kolejne miejsca zajmują Belgia, Francja, Rosja, Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania.

W badaniach poruszono również  kwestię uczestnictwa w nabożeństwach religijnych katolikóworaz częstotliwość modlitwy. Młodzi Polacy przodują w wynikach tych badań. W nabożeństwach często uczestniczą też młodzi Portugalczycy, Czesi (!) i Irlandczycy. W Zachodniej Europie udział w wydarzeniach religijnych jest marginalny.

AW

Komentarze

Adam Szabelak

Działacz Młodzieży Wszechpolskiej od 2014 roku. Organizator m.in. turnieju piłkarskiego "Cześć Ich pamięci!" i współorganizator Radomskiego Konwentu Polskiej Popkultury - KonRad. Zainteresowania: geopolityka, wędrowanie, gry "bez prądu", niszowa piłka nożna.