Mocny film kampanii #RespectUs – Powinien obejrzeć go cały świat! | Narodowcy.net

Mocny film kampanii #RespectUs – Powinien obejrzeć go cały świat!

Kampania #RespectUs wypuściła na swój facebookowy profil nagranie piętnująca  panującą w Polsce tendencje do tzw. ,,Przepraszalizmu”, czyli zmuszania Polaków do poczucia winy za choćby zbrodnie Holocaustu i do  przepraszania za nie.

Udział w nagraniu wziął znany z wypowiedzi o branży futerkowej, wywodzący się z Młodzieży Wszechpolskiej Marek MiśkoW filmie reprezentował naród Polski, pobity i zakrwawiony ironicznie przeprasza po kolei za krzywdy, które wyrządziły Polsce inne państwa.

 

#RespectUs

"(…) i tylko nas jedno przenika do głębi…" #RespectUswww.respectus.pl———————————-Objaśnienie: „(…) Przepraszam cię także narodzie radziecki za Sybir, wywózki Stalina” Syberia – nieludzka ziemia. Jedna z najbardziej wyludnionych i wrogich człowiekowi części Rosji. Sybir stał się dla Polaków symbolem wielkiego cierpienia i śmierci.Od XVIII do XX wieku władze rosyjskie zsyłały na Syberię setki tysięcy naszych rodaków zmuszając ich do ciężkiej i katorżniczej pracy przy temperaturach sięgających (-40 stopni Celsjusza). Zsyłki Polaków na Syberię miały miejsce zarówno w czasach panowania rosyjskich carów jak i w XX wieku. Za tę hekatombę nikt nigdy nas nie przeprosił i nie zadośćuczynił cierpieniu setek tysięcy ludzi. „(…)Prostitie przepraszam was słowem serdecznym, za testament Dubynina”Wiktor Dubynin – radziecki generał. W 1980 i 1981 (lata stanu wojennego wprowadzonego w Polsce przez sowieckich emisariuszy) stał z dowodzoną przez siebie dywizją pancerną na granicy z Polską w rejonie Grodna na Białorusi. Przed śmiercią poinformował, że w roku 1981 armia sowiecka miała przekroczyć granice Polski.„(…) Za carską cenzurę, czerwoną cenzurkę, Łysenkę, piosenkę i ciszę”Trofim Łysenko – radziecki uczony z początku XX wieku. Jego pomysły „restrukturyzacji” rolnictwa doprowadziły do śmierci z głodu kilka milionów obywateli Związku Radzieckiego. „(…) Za koniak gruziński z kiszonym ogórkiem. Przepraszam was towarzysze”Koniak gruziński w czasach okupacji Polski przez sowietów i komunistów do roku 1989 był synonimem iluzorycznego luksusu. Był to alkohol niskiej jakości, na który stać było nielicznych. „(…) Przepraszam was Szwedzi, zamorscy sąsiedzi za potop i mój kraj dziki”"Potop Szwedzki" to Polska nazwa II Wojny Północnej. Był to trwający 5 lat najazd Szwecji na Polskę pomiędzy rokiem 1655 a 1660. Szacuje się, że w wyniku najazdu Polska utraciła 50% całego swojego majątku. Celowo niszczone były przez Szwedów średniowieczne zamki, twierdze i kościoły, które dziś miałyby po 800 i 900 lat. „(…) Przepraszam cię także bolszewio-komuno za UB, Bermana, Humera”W roku 1945 władzę w Polsce przejęli okupanci sowieccy. Najbrutalniejszym okresem okupacji był stalinizm trwający do 1954 roku. W latach 1944-1956 działał na terenie Polski Urząd Bezpieczeństwa (UB), organizacja militarna o charakterze przestępczym, założona przez Sowietów. Należało do niej wielu wyrodnych synów Polski. Bardzo duży procent w jej władzach stanowili obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Jakub Berman – działacz komunistyczny żydowskiego pochodzenia. Nadzorował aparat represji stalinowskich w Polsce. Był współodpowiedzialny za represyjną działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Koordynował przygotowywania licznych procesów politycznych, prześladowania kilkusettysięcznej rzeszy polskich bohaterów. Adam Humer – stalinowski, komunistyczny zbrodniarz. Śledczy odpowiedzialny za stosowanie tortur na polskich więźniach politycznych. Chociaż bestialskich czynów dopuszczał się pomiędzy 1944 a 1954 rokiem został skazany dopiero w roku 1996. Humer podczas przesłuchań stosował – głównie wobec kobiet – bicie prętem zakończonym stalową kulką oraz drutem kolczastym w piersi i krocze.

Opublikowany przez Respect Us Wtorek, 27 lutego 2018

 

Czym jest kampania #RespectUs?

Jak podają na swojej stronie: ,,Kampania społeczna #RespectUs to oddolna inicjatywa młodych Polaków, którzy nie chcą żyć w kłamstwie.  Głównym celem kampanii jest wyrażenie sprzeciwu wobec zakłamywania historii, oraz ukazywania Polski i Polaków jako kata w czasie II Wojny Światowej.  Kampania jest organizowana dzięki zaangażowaniu Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia, która od lat włącza się w inicjatywy lokalne, ale również wielokrotnie zajmowała głos w sprawach ogólnopolskich występując przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom.  Głównym celem kampanii jest wyrażenie sprzeciwu wobec zakłamywania historii, oraz ukazywania Polski i Polaków jako kata w czasie II Wojny Światowej. “

Podawajcie film dalej!

 

 

Komentarze