Moskwa zrywa jedność z Konstantynopolem | Narodowcy.net

Moskwa zrywa jedność z Konstantynopolem

Obradujący w Mińsku Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego ogłosił, że utrzymywanie jedności z patriarchatem ekumenicznym Konstantynopola jest niemożliwe. Taki stan rzeczy jest spowodowany sporem o autokefalię, czyli niezależność Kościoła Prawosławnego na Ukrainie.

We wrześniu patriarchat ekumeniczny Konstantynopola ogłosił swoją decyzję o nadaniu autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu Patriarchatu Kijowskiego, co wzbudziło niezadowolenie w Moskwie. O sprawie pisaliśmy tu:

W oświadczeniu podsumowującym rezultaty spotkania duchownych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Mińsku stwierdzono, że podczas spotkania Świętego Synodu podjęto decyzję o całkowitym zerwaniu jedności z patriarchatem Konstantynopola. Podkreślono, że decyzja Konstantynopola godzi w Patriarchat Moskiewski, co wpisuje się w szereg ingerencji Patriarchy Ekumenicznego w sprawy Kościołów położonych na Zachodzie, które przynosiły szkodę Moskwie.

Ponadto  w oświadczeniu możemy przeczytać, że Patriarchat moskiewski został zmuszony do zawieszenia liturgicznego modlitewnego upamiętnienia patriarchy Konstantynopola i z głębokim żalem zawiesić koncelebrację z hierarchami patriarchatu z Konstantynopola. Dodatkowo Patriarchat Moskiewski wycofa się z komunikacji teologicznej oraz innych organów, którym przewodniczy Patriarchat Ekumeniczny.

Decyzje Konstantynopola w odniesieniu do Cerkwi Ukraińskiej niosą ze sobą daleko idące skutki – oznaczają nie tylko wyłączenie spod władzy administracyjnej Moskwy prawosławnych zamieszkujących Ukrainę, lecz także przywracają do jedności zwierzchników i wiernych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego i Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Jak powiedział Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion Rosyjski Kościół Prawosławny ma nadzieję, że Konstantynopol ponownie rozważy swoje decyzje dotyczące UkrainyMamy nadzieję, że zdrowy rozsądek zatriumfuje, że Patriarchat Konstantynopolski zmieni swój stosunek do istniejącej rzeczywistości kościelnej, ale dopóki ta zmiana nie nastąpi, dopóki te bezprawne i antyekonomiczne decyzje pozostaną w mocy, nie będziemy w łączności z tym Kościołem, który jak się okazuje jest dzisiaj w schizmie.

źródło: pch24.pl, dorzeczy.pl

Komentarze