MSWiA składa wniosek o zawieszenie fundacji Wolni Obywatele RP | Narodowcy.net

MSWiA składa wniosek o zawieszenie fundacji Wolni Obywatele RP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyło w sądzie wniosek w którym domaga się zawieszenia obecnego zarządu fundacji Wolni Obywatele RP, a także wyznaczenia zarządcy przymusowego. Jak informuje ministerstwo, powodem ma być naruszenie postanowień statutu Fundacji oraz nawoływanie do aktów naruszania prawa.

 W demokratycznym państwie prawa organ nadzorujący ma obowiązek kontroli przestrzegania prawa, a w razie podejrzenia jego naruszania skierowania sprawy do sądu. MSWiA zgodnie ze statutem jest organem nadzorującym fundację. Sąd ostatecznie rozstrzygnie, czy doszło do złamania prawa

– podaje ministerstwo w swym komunikacie.

MSWiA w lipcu ubiegłego roku skierowała do Fundacji Wolni Obywatele RP pismo, w którym wezwała organizację do zaprzestania naruszania prawa i postanowień statutu. Fundacja miała 14 dni na usunięcie uchybień, jednak nie wywiązała się z tego zobowiązania mimo upływu kilku miesięcy.

Efektem tego  jest wniosek o zawieszenie obecnego zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i wyznaczenie zarządcy przymusowego złożony w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

Źródło: polskieradio.pl

Komentarze