Sejm znowelizował ustawę o odpadach | Narodowcy.net

Sejm znowelizował ustawę o odpadach

Odpady na składowiskach będzie można składować tylko przez rok, a nie jak obecnie przez trzy lata; wprowadzenie kaucji finansowych ma zabezpieczyć samorządy przed porzucaniem śmieci – to niektóre przepisy znowelizowanej ustawy o odpadach.

Za uchwalaniem ustawy głosowało 423 posłów, jeden był przeciwny, a czterech wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza kaucję, gwarancję finansową, którą płacić będą firmy zajmujące się gospodarką odpadową. Nowe przepisy będą skracać możliwy czas, przez który będzie można magazynować odpady. Po zmianie prawa będzie to jeden rok, a nie jak teraz trzy lata. Ustanowienie użytkowania nieruchomości oraz umowy dzierżawy będą musiały być potwierdzone notarialnie. Nowelizacja wprowadza konieczność prowadzenia przez osoby, które magazynują odpady, zarządzają składowiskami wizyjnego systemu kontroli takich miejsc. Taki monitoring będzie musiał być prowadzony przez całą dobę i pozwalać na identyfikacje przebywających w tym miejscu osób. Nowela reguluje ponadto kwestie dotyczące międzynarodowego transportu odpadów. Zgodnie z projektem, do Polski nie będzie można wwieźć odpadów w celu ich unieszkodliwienia, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Po zmianie przepisów wzrosną też opłaty za pozwolenie sprowadzenia do Polski odpadów z 1,4 tys. zł do 14 tys. zł. Nowe przepisy przewidują też większe dyscyplinowanie firm zajmujących się gospodarką odpadową, będą one mogły łatwiej stracić odpowiednie zezwolenia, nie uzyskując odszkodowania. Nowelizacja zakłada też kary administracyjne za niezgodne z prawem zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie bez wymaganego zezwolenia; wahać się one będą od 10 tys. do 1 mln zł. W przypadku posiadania zezwolenia kary będą wahać się w przedziale 1 tys. do 1 mln zł.

Źródło: portalsamorządowy.pl

Komentarze