> Perspektywy 2018: ranking najlepszych polskich uczelni

Perspektywy 2018: ranking najlepszych polskich uczelni

Fundacja Edukacyjna Perspektywy publikuje najnowszy ranking uczelni w Polsce. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński ex aequo zajmują pierwsze miejsce.

Wspomniane uczelnie od lat rywalizują o miano tej najlepszej. UW prowadzi w  tym roku dzięki najwyższemu uznaniu międzynarodowemu, preferencjom pracodawców i liczbie uprawnień do nadawania stopnia doktora. UJ z kolei najwyższą pozycję zdobył w dużym stopniu dzięki dobrej ocenie kadry akademickiej. W rankingu brano pod uwagę 30 wskaźników. Podliczenie punktacji dało stołecznej uczelni wskaźnik rankingowy równy 100. Uczelnia z Krakowa posiada wskaźnik o wartości 99,6. Miejsce trzecie zajmuje Politechnika Wrocławska z wynikiem 88,2. Poniżej przedstawiamy pierwszą pięćdziesiątkę polskich uczelni wg tegorocznego zestawienia.

Perspektywy 2018: najlepsze uczelnie w Polsce, miejsca 1-26
Perspektywy 2018: najlepsze uczelnie w Polsce, miejsca 1-26
Perspektywy 2018: najlepsze uczelnie w Polsce, miejsca 27-50
Perspektywy 2018: najlepsze uczelnie w Polsce, miejsca 27-50

Wyniki rankingu komentują rektorzy wspomnianych uczelni. Rektor UJ, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, powiedział:

Stawiamy na interdyscyplinarność, którą rozumiemy jako otwartość. To oraz umiędzynarodowienie uczelni jest gwarancją rozwoju.

Poniżej z kolei słowa rektora UW, czyli prof. dr hab. Marcina Pałys:

Celem strategicznym Uniwersytetu jest osiągnięcie pozycji uczelni badawczej należącej do europejskiej czołówki i liczącej się w skali międzynarodowej. Już teraz są dziedziny, w których sukcesy naszych naukowców są rozpoznawalne na świecie. To np. astronomia, archeologia czy informatyka, której przedstawiciele zdobyli 8 spośród 14 przyznanych UW prestiżowych grantów European Research Council.

Nagrody specjalne w tym roku otrzymały uczelnie: Politechnika Śląska za największy awans wśród uczelni akademickich w porównaniu z ubiegłym rokiem, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu za podobne osiągnięcie wśród uczelni niepublicznych, a także Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – nagrodę o nazwie “Kuźnia kadr”.

Ranking Perspektyw ukazuje się od 19 lat.

Źrodło: forsal.pl, perspektywy.pl

Komentarze