Polacy coraz mniej aktywni zawodowo, więcej ułatwień dla imigrantów | Narodowcy.net

Polacy coraz mniej aktywni zawodowo, więcej ułatwień dla imigrantów

Niepokojące doniesienia  z polskiego rynku pracy idą w parze z informacjami o znaczący ułatwieniach dla imigrantów zarobkowych z spoza Unii Europejskiej, w tym także z Azji.

Ciągle spadający wskaźnik bezrobocia może napawać optymizmem. Dane opublikowane przez GUS mówią jednak, że polski rynek pracy nie jest wcale w rewelacyjnej kondycji. Zdaniem głównego analityka portalu Cinkciarz.pl, Marcina Lipki, powinniśmy zachować czujność. Pisze on:

Mamiąc się danymi o malejącym bezrobociu, trwonimy okres dobrej koniunktury, nie wprowadzając reform strukturalnych. Wkrótce wszyscy za to zapłacimy.

Zgodnie z  Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzonym przez GUS, wskaźnik bezrobocia w pierwszym kwartale tego roku wynosił jedynie 4,2%, podczas gdy rok temu było to 5,4%. Oznacza to spadek liczby osób bezrobotnych o 217 tys., ale nie przekłada się na taki sam wzrost zatrudnionych. Nie każdy kto przestał pracy szukać znalazł ją. Wskaźnik zatrudnienia co prawda wzrósł, ale nie o 200, ale o 63 tys. osób i to tylko dzięki sektorowi publicznemu. Zatrudnienie Polaków w prywatnych firmach w tym czasie spadło natomiast o ponad 40 tys. osób.

Marcin Lipka w swojej analizie stwierdza, że związek z tą sytuacją ma zmiana wieku emerytalnego i kryterium dochodowe programu 500 plus. Jako główną przyczynę podaje jednak “systemowe zaniedbanie osób z wykształceniem poniżej wyższego”. Badania GUS zdają się potwierdzać jego słowa. Wśród Polaków posiadających wykształcenie zawodowe, średnie ogólnokształcące oraz policealne wskaźnik zatrudnienia wynosi 59,9%. Gorzej od nas z państw UE wypada tutaj tylko Grecja.

Zero strukturalnych zmian na rynku pracy i niewykorzystanie okresu dobrej koniunktury do ich wprowadzenia spowoduje, że już niebawem wszyscy za to zapłacimy, gdyż zbyt mała ilość pracujących będzie musiała utrzymać rosnącą rzeszę osób bez zatrudnienia – pisze Marcin Lipka.

Niepokojące wieści o konieczności aktywizacji zawodowej Polaków zbiegają się z planami rządu dotyczącymi ułatwień w zatrudnianiu obcokrajowców spoza Unii. Planuje się nowelizacje ustawy o instytucjach rynku pracy. Czas pracy na podstawie oświadczenia ma być wydłużony do roku. Obecnie, dla obywateli sześciu państw byłego ZSRR jest to pół roku. Planowane jest także ułatwienie uzyskiwania pozwoleń na pracę oraz wydłużenie ich obowiązywania z lat trzech do pięciu. Rozszerzona ma zostać także lista państw których obywatele spotkają się z ułatwieniami. Chodzi o pracowników z Azji, którzy cieszą się dobrą opinią polskich pracodawców. Jak donosi portal dziennik.pl, politycy deklarują także, że chcą by przybysze osiedlali się u nas i zakładali rodziny. Ma to być lekarstwem na niż demograficzny.

Ponadto MSWiA pracuje obecnie nad wdrożeniem dyrektywy unijnej dotyczącej pobytu obywateli spoza UE w celach szkolnych, studenckich, naukowych czy odbycia wolontariatu.

Źródła: businessinsider.com.pl, wiadomosci.dziennik.pl

Komentarze