Ponad 2 mld zł nadwyżki w handlu zagranicznym | Narodowcy.net

Ponad 2 mld zł nadwyżki w handlu zagranicznym

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 2017 roku towary eksportowane przez Polskę osiągnęły wartość 870,1 mld zł, a towary importowane 868 mld zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2.1 mld zł, porównując z 2016 rokiem pozornie można zauważyć spadek ponieważ wynosiło ono wtedy 17 mld zł.

Jednak nie ma powodów do obaw ponieważ eksport wzrósł o 8,3%, a import o 10,4%. Od 2015 roku więcej towarów sprzedajemy za granicę niż sprowadzamy do Polski – co jest korzystnym dla gospodarki zjawiskiem. Jednocześnie GUS podkreśla, że dynamika importu od kilku miesięcy przewyższa tempo wzrostu eksportu. Może to być efekt wzrostu popytu na importowane dobra, bądź niezdolność polskich przedsiębiorstw do zaspokojenia coraz silniej rosnącemu popytowi konsumpcyjnemu.

Największymi partnerami w eksporcie są Niemcy, Czechy i Wielka Brytania.  Najwięcej towarów sprowadzamy z Niemiec, Rosji i Chin. “Na wysoki udział krajów rozwiniętych w obrotach towarowych mają wpływ duże obroty z UE” – zaznaczył GUS. Polski handel jest coraz bardziej związany z krajami Unii Europejskiej. W 2017 roku sprzedaż do Krajów UE wyniosła ok. 80%, a 5 lat temu stanowiła 76% całego eksportu.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej największym partnerem handlowym dla Polski są Niemcy. Ich udział w eksporcie utrzymał się na tym samym poziomie i równa się 27,4 %, a w imporcie obniżył się o 0,2% i stanowi obecnie 23,1 %. W 2009 roku, gdy PKB Niemiec obniżyło się o ponad 5%  nasz eksport do tego kraju spadł o 11,8%, a ogół eksportu spadł o blisko 15 %.

“To przede wszystkim zasługa coraz lepszej sytuacji gospodarczej w krajach UE, a przede wszystkim w strefie euro, gdzie sprzedaliśmy towarów za ponad 116 mld euro. W tym oczywiście w Niemczech, gdzie ulokowaliśmy towary o wartości prawie 56 mld euro” – oceniła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Ekonomistka prognozuje dobry rok dla polskich ekonomistów, argumentuje to prognozowanym wzrostem gospodarczym u naszych głównych partnerów.

Udział Rosji w imporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 0,7 p. proc. i stanowił 6,5%”- komunikuje GUS. W 2017 roku  poprawiła się wymiana handlowej z Rosją, recesja została powstrzymana jednak perspektywy poprawy w handlu są mocno ograniczone.

Import z Chin w stosunku do eksportu zmniejszył się o 4,7%. Chiny dalej pozostają na 2 miejscu w wartości importu według kraju pochodzenia.

Największy udział w polskim eksporcie mają kraje rozwinięte, jest to 86,4% (w tym kraje unii europejskiej 79,7%). W imporcie 67,4 % (W tym kraje z UE 60,1 %). “Ciągle mamy jednak niewykorzystany potencjał w handlu z krajami rozwijającymi się. Skupiamy się na świecie rozwiniętym. Natomiast wyraźnie widać, że potencjał na przyszłość, który leży w krajach rozwijających się, nie jest do tej pory zagospodarowany” – powiedział Prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych dr Bohdan Wyżnikiewicz.

MS

GUS/wnp.pl/interia.pl

Komentarze

Adam Szabelak

Działacz Młodzieży Wszechpolskiej od 2014 roku. Organizator m.in. turnieju piłkarskiego "Cześć Ich pamięci!" i współorganizator Radomskiego Konwentu Polskiej Popkultury - KonRad. Zainteresowania: geopolityka, wędrowanie, gry "bez prądu", niszowa piłka nożna.