Post prawda -

czyli prawda w służbie interesów

Władze Iraku poinformowały w sobotę, że członkowie Państwa Islamskiego rozpoczęli niszczenie starożytnego miasta Hatra pod hasłem walki z „bałwochwalstwem”.

 

Z okazji 70 rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz w serwisie YouTube opublikowany został krótki film poświęcony temu obozowi. Reżyserem tego filmu był nie, kto inny, tylko słynny reżyser Steven Spielberg. W jednej z scen wyraźnie widać terytorium okupowanej Polski, gdzie brakuje Kresów Wschodnich, w tym Lwowa, Wilna i Grodna, których przynależność do II Rzeczypospolitej była powszechnie uznawana przez ówczesne środowisko międzynarodowe.

 

 

 

Film powstał przy udziale Meryl Streep (opowiada ona historię miejsca kaźni), a za muzykę do niego odpowiada Hans Zimmer. Został w całości poświęcony pamięci osób zamordowanych w zespole obozów Auschwitz- Birkenau.

 

{youtube}GDxuAVDkDtY{/youtube}

 

Na uwagę zasługuje fakt, że okupowana Polska posiada granice zachodnie sprzed II wojny światowej (wówczas było to terytorium niemieckie) oraz powojenne granice wschodnie między tzw. Polską Ludową a sowiecką Ukrainą i sowiecką Białorusią. W tym czasie jednak uznawany był legalny rząd II Rzeczypospolitej, a więc i granice państwa, które reprezentował. Film jednak nie uwzględnia przynależności Ziem Wschodnich do Polski.

 

Źródła:

 

www.kresy.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=GDxuAVDkDtY

 

[Mateusz Gołdak]

 

 

Wczorajsze wybory w Grecji wygrała skrajnie lewicowa Syriza.

 

Udało mi się odszukać ich postulaty, które dla nas jako kraju w którym PRL istniał i upadł mogą wyglądać znajomo.

 

1. Audyt długu publicznego, renegocjacje wielkości należnych odsetek oraz zawieszenie ich płatności aż do odrodzenia się gospodarki kraju, oraz do czasu kiedy zatrudnienie powróci do rozsądnego poziomu.
2. Żądanie od Unii Europejskiej zmiany paradygmatu funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego tak, żeby finansował projekty publiczne oraz publiczne inwestycje.
3. Wprowadzenie 75% stawki podatkowej dla dochodów powyżej 500.000 EUR.
4. Zmiana systemu wyborczego z większościowego na proporcjonalny.
5. Zwiększenie opodatkowania korporacji co najmniej do przeciętnego poziomu dla UE.
6. Ustanowienie podatku od transakcji finansowych oraz specjalnego podatku od dóbr luksusowych.
7. Delegalizacja spekulacji na finansowych instrumentach pochodnych.
8. Likwidacja przywilejów finansowych Kościoła Prawosławnego oraz armatorów żeglugowych.
9. Walka o zniesienie tajemnicy bankowej oraz z nielegalnym transferem kapitału za granicę.
10. Radykalne zmniejszenie nakładów na cele militarne.
11. Wzrost płacy minimalnej do poziomu sprzed cięć socjalnych - 750 EUR/miesiąc.
12. Wykorzystanie pustostanów należących do skarbu państwa, banków oraz kościoła dla celów publicznych.
13. Uruchomienie bezpłatnych stołówek w szkołach publicznych.
14. Całkowicie bezpłatna służba zdrowia w pełnym zakresie dla wszystkich, w tym bezrobotnych, bezdomnych oraz osób o bardzo niskich dochodach.
15. Dopłata w wysokości co najmniej 30% do rat kredytów hipotecznych dla rodzin bez dochodów oraz o bardzo niskich dochodach mających problemy ze spłatą kredytu.
16. Zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków na cele socjalne w tym dla samotnych rodziców, osób starszych i niepełnosprawnych oraz rodzin pozbawionych dochodów.
17. Zmniejszenie opodatkowania podstawowych dóbr konsumpcyjnych.
18. NACJONALIZACJA BANKÓW.
19. RENACJONALIZACJA SPRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWOWEJ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BRANŻ STRATEGICZNYCH DLA ROZWOJU KRAJU: ZAKŁADÓW, ELEKTROWNI, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, KOLEI, LOTNISK, POCZTY.
20. Preferencje dla inwestycji w energię odnawialną oraz programy ochrony środowiska.
21. Zrównanie płac kobiet i mężczyzn.
22. Redukcja elastycznych forma zatrudnienia na rzecz umów na czas nieokreślony.
23. Objęcie ochroną państwa pracowników oraz poziomu wynagrodzeń dla pracowników czasowo zatrudnionych.
24. Odnowienie zbiorowych układów pracy.
25. Zwiększenie kontroli i inspekcji warunków pracy oraz ustanowienie specjalnych warunków dla firm świadczących usługi na rzecz sektora publicznego.
26. Reforma konstytucji na rzecz rozdziału kościoła od państwa oraz na rzecz konstytucyjnych gwarancji bezpłatnej edukacji i opieki zdrowotnej oraz ochrony środowiska naturalnego.
27. Referenda w sprawie traktatów europejskich oraz innych istotnych umów w ramach EU.
28. Zniesienie immunitetu poselskiego . Zniesienie specjalnej ochrony prawnej oraz ustanowienie odpowiedzialności karnej wobec członków rządu.
29. Demilitaryzacja straży przybrzeżnej oraz specjalnych oddziałów policji do pacyfikowania demonstracji. Zakaz używania przez policją masek oraz karabinów maszynowych podczas demonstracji. Zmiana sposobu szkolenia policjantów w kierunku obrony praw społecznych, imigrantów oraz społecznej polityki walki z narkotykami.
30. Zagwarantowanie praw człowieka w ośrodkach dla emigrantów.
31. Ułatwienia dla łączenia rodzin emigrantów.
32. Depenalizacja konsumpcji narkotyków na rzecz walki z ich handlem. Wzrost nakładów na centra rehabilitacji dla uzależnionych od narkotyków.
33. Uregulowanie ustawowe prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania.
34. Wzrost nakładów na społeczną służbę zdrowia z obecnych 3% do średniej 6% w EU.
35. Likwidacja opłat za usługi w ramach społecznego systemu zdrowia.
36. NACJONALIZACJA PRYWATNYCH SZPITALI. ZAKAZ PARTYCYPACJI PRYWATNYCH PODMIOTÓW W PUBLICZNYM SYSTEMIE ZDROWIA.
37. REPATRIACJA GRECKICH WOJSK Z AFGANISTANU I BAŁKANÓW W RAMACH PROGRAMU „ŻADNYCH GRECKICH WOJSK POZA GRANICAMI KRAJU”.
38. Zakończenie współpracy militarnej z Izraelem . Wsparcie dla powstania państwa Palestyny w granicach z 1967r.
39. Wynegocjowanie trwałego układu o dobrym sąsiedztwie z Turcją.
40. LIKWIDACJA OBCYCH BAZ NA TERYTORIUM GRECJI ORAZ WYCOFANIE KRAJU ZE STRUKTUR NATO!

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/SYRIZA

https://www.facebook.com/tomek.kochan.3/posts/10204640664950815

 

[Mateusz Gołdak]

 

Jak poinformował na swoim oficjalnym profilu FB Ruch PEGIDA, wczoraj zrezygnowała z funkcji lidera ugrupowania Kathrin Oertel. W oficjalnym oświadczeniu wyjaśnia ona, że zrezygnowała z tej funkcji z powodu "ogromnej wrogości, pogróżek i utrudnień zawodowych". 

 

 

 

 

Wiodące portale społecznościowe min. Facebook i Twitter już niedługo staną się polem walki dla brytyjskiej armii, która właśnie tworzy brygadę odpowiedzialną za walkę z terroryzmem i innymi zagrożeniami płynącymi z internetu. Jednym z głównych powodów powstania brygady jest wzmożona akcja rekrutacyjna, jaką w mediach społecznościowych prowadzą środowiska muzułmańskie powiązane z ISIS.

 

www.wikipedia.org

 

 

 

77. Brygada prowadzić będzie "walkę informacyjną i psychologiczną", w której podstawową bronią będą media społecznościowe.

 

Nabór do brygady ma się rozpocząć w kwietniu i będzie ona liczyła do 2 tysięcy żołnierzy. Rekrutacja przeprowadzana wśród czynnych wojskowych, rezerwistów oraz cywilów. Poszukiwane są osoby szczególnie osoby, które dobrze znają media społecznościowe, posiadają umiejętności dziennikarskie oraz będą posiadać odpowiednie walory psychiczne.

 

Brygada będzie korzystać z godła 77 brygady piechoty z II wojny światowej. Odział ten utworzono w 1942 roku w Indiach i przeszedł on chwalebną drogę podczas prowadzenia działań na tyła wojsk japońskich w Birmie.

www.wikipedia.org

Podobne jednostki działają już min. w armii Stanów Zjednoczony i Izraelu.

 

 

Źródła:

http://www.bbc.com/news/uk-31070114

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/return-of-the-chindits-mod-reveals-cunning-defence-plan-10014608.html

 

[Mateusz Gołdak]

Dzisiaj podczas patrolu w pobliżu żydowskiej stacji radiowej trzech francuskich żołnierzy zostało zaatakowanych za pomocą noża przez człowieka, który wysiadł z tramwaju. Człowiek ten został zatrzymany przez dwóch kontrolerów biletów, którzy kilka minut wcześniej dali mu mandat za jazdę bez ważnego biletu.

 

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Policji Francuskiej "jeden z żołnierzy został ranny w twarz, a pozostałych dwóch odniosło lekkie obrażenia, gdy starali się pomóc swojemu koledze".  Policja przekazała również, że napastnik próbował dźgnąć nożem jednego z żołnierzy, ale nóż odbił się od kamizelki kevlarowej.

 

Zgodnie z ustaleniami policji, atakujący nazywa się: Moussa Coulibaly, czyli nosi takie samo nazwisko jak Amedy Coulibaly, który zabił cztery osoby w markecie w Paryżu. Policja na ten moment nie potwierdza żadnego połączenia między tymi atakami.

 

Trzyosobowy patrol był częścią sił, które zostały rozstawione w okolicach sklepów, stacji kolejowych, synagog i meczetów od czasu ataku muzułmańskiego w Paryżu w styczniu br, w którym zginęło siedemnaście osób. Obecnie ok. 10,500 żołnierzy ochrania te miejsca.

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez http://abcnews.go.com/ zatrzymany jest przestępcą, który został „wykryty” przez francuską agencję antyterrorystyczną po tym, jak kupił bilet do Turcji będącej znanym punktem przesiadkowym dla ludzi chcących dołączyć do muzułmańskich ekstremistów w walce w Iraku i Syrii. 

 

Źródła:

http://abcnews.go.com/

http://www.independent.co.uk/

http://www.nice.fr/fr/securite/police-municipale-police-nationale

 

[Mateusz Gołdak]

Sąd w Antwerpii orzekł w środę, że Lider Fouad Belkacem zostaje skazany na 12 więzienia, w uzasadnieniu wyroku stwierdził także, że organizacja Sharia4Belgium jest organizacją terrorystyczną.

 

 

45 członków usłyszało wyroki, tylko 9 z nich było obecnych w sądzie – pozostali zbiegli do Syrii, albo już nie żyją.

Sąd Najwyższy stanu Teksas już  godzinę po udzieleniu ślubu Sarah Goodfriend i Suzanne Bryant, (które są w związku ponad 30 lat) unieważnił go i zakazał udzielania następnych. Prokurator generalny przypomniał także, że śluby osób tej samej płci łamią prawo stanowe.

Sarah Goodfriend i Suzanne Bryant

Caritas Europa opublikował raport „Wzrastające ubóstwo i nierówności” o stanie europejskich społeczeństw. Krytykowane w nim jest spustoszenie powodowane przez nadmierne oszczędności wprowadzane przez UE, które pogłębiają podziały w Europie.

 

http://www.caritas.eu/

 

Strona 1 z 7

Wspieraj Media Narodowe

Komentarze

Narodowcy.net

Narodowcy.net to portal młodego pokolenia polskich nacjonalistów. W świecie przesiąkniętym ideami multikuluralizmu i liberalizmu, chcemy przypominać o wartościach za które Polacy od zawsze walczyli i umierali: Bogu, Honorze, Ojczyźnie. 

Najczęściej komentowane

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree