14 marzec 2017

 

 

Przemówienie posła W.Lippomana w  Sejmie dnia 20 marca 1923 roku w sprawie krzywdzącego rolników ściągania podatków od zwierząt domowych. Tekst znaleziony w radomskiej gazecie narodowej "Słowo".

 

W trzech państwach, w okresie przedwojennym, wydatki na utrzymanie administracji weterynaryjnej i zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych, oraz na zapobieganie ich rozszerzaniu się, były traktowane niejednakowo. W Prusach i Austrii wspomniane wydatki obciążały Skarb Państwa. W byłym Cesarstwie Rosyjskim wydatki te, w myśl artykułów od 1.176 do 1.190 włącznie Ustawy Lekarskiej były pokrywane jedynie z pozostających w wyłącznej dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych funduszów specjalnych t. j. z podatku procentowego od obrotu bydłem handlowym i podatku ziemskiego, z w guberniach b. Królestwa Kongresowego z podatku specjalnego pogłównego od zwierząt gospodarczych.

W chwili obecnej na obszarze poszczególnych zaborów obowiązują ustawy, wydane przez państwa zaborcze, a więc na obszarze województw byłego zaboru rosyjskiego, obowiązuje dotychczas Ustawa Lekarska wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. W myśl tej ustawy, tylko na obszarze b. zaboru rosyjskiego, pobierany jest podatek procentowy od zwierząt znajdujących się w obrocie handlowym, oraz podatek gospodarczy od zwierząt gospodarskich.

Z pływów osiąganych z powyższych podatków w b. Królestwie Kongresowym i w województwach wschodnich są pokrywane wszystkie wydatki na administrację weterynaryjną i na walkę z chorobami zaraźliwymi zwierząt w całym państwie. W tych warunkach tylko dzielnice zaboru rosyjskiego ponoszą cały ciężar utrzymywania administracji weterynaryjnej w całym państwie.

Ten stan rzeczy, krzywdzący specjalnie rolników z byłych dzielnic rosyjskich trwał dlatego tak długo, że było już parę projektów ustaw (poszczególnych Ministrów Rolnictwa) wniesionych do Sejmu, które zmierzały do rozciągnięcia opodatkowanie od zwierząt, jednakże z powodu chęci zatrzymania dla Państwa podatku pogłównego od zwierząt, spotykały się z zasadniczą krytyką Komisji Rolniczej i wszystkie zostały wycofane.

Ostatni projekt ustawy o opłatach weterynaryjnych od zwierząt domowych, wniesiony do Sejmu przez Ministra Skarbu dnia 19 stycznia, również zmierzający do rozciągnięcia opłat weterynaryjnych na cały kraj został przez Sejm w pierwszym czytaniu odrzucony.

Wobec powyższego, Komisja Rolna pragnąc znieść trwającą od sześciu lat niesprawiedliwość, obciążającą specjalnymi podatkami ludność jednej tylko dzielnicy na korzyść ludności całego Państwa, wnosi projekt ustawy uchylający artykuły 1.176 do 1190. Uchylenie tych artykułów zmniejszy wprawdzie przewidywane dochody Państwa o blisko 12 milionów złotych, jednakże dalsze tolerowanie przez Sejm takiego krzywdzącego stanu rzeczy, by jedna tylko dzielnica na korzyść całego Państwa tak wielkie ponosiła ciężary, jest niemożliwością.

Tu tylko Rząd – wnosząc nowy projekt ustawy o opłatach weterynaryjnych – jednakże – tak skonstruowany, żeby nie obciążał wyłącznie ludności rolniczej całym ciężarem utrzymywania państwowej administracji weterynaryjnej – może w przyszłości zapewnić Państwu i z tego źródła wpływy do Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

P.Król

 

Paweł Król

Członek Młodzieży Wszechpolskiej i wolontariusz zbiórki "Przywracami pamięć o Żołnierzach Wyklętych". Pasjonat przedwojennej, radomskiej prasy narodowej i polskich komiksów.

Wspieraj Media Narodowe

Komentarze

Narodowcy.net

Narodowcy.net to portal młodego pokolenia polskich nacjonalistów. W świecie przesiąkniętym ideami multikuluralizmu i liberalizmu, chcemy przypominać o wartościach za które Polacy od zawsze walczyli i umierali: Bogu, Honorze, Ojczyźnie. 

Najczęściej komentowane

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree