Ruch Narodowy z najwyższym poparciem wśród młodych Polaków | Narodowcy.net

Ruch Narodowy z najwyższym poparciem wśród młodych Polaków

Ruch Narodowy, Czarny Protest i Rodzina radia Maryja cieszą się największą popularnością wśród młodych Polaków. Partię Wolność popiera 15% mężczyzn i 0% kobiet w wieku 18-39.
Ipsos na zlecenie OKO.press zbadał, jakie organizacje społeczno-polityczne cieszą się największą popularnością wśród młodych Polaków.
Badani mieli do wyboru ruchy, organizacje i partie polityczne aktywne w życiu społeczno-politycznym.
Najwięcej osób, aż 10%, popiera i chciałoby zaangażowałoby się w Komitet Obrony Demokracji. Na drugim miejscu ex aequo jest Rodzina Radia Maryja i Czarny Protest z wynikiem 9%. Dalej są Kluby Gazety Polskiej i Ruch Narodowy – odpowiednio 7 i 6 %.
W działania Obywateli RP i Greenpeace zaangażowałby się po 5% ankietowanych, a Akcję Demokracja chętnie wsparłby tylko 1%.
Rozbieżne są wskaźniki poparcia poszczególnych organizacji między najmłodszymi (18-29) i najstarszymi (60+) badanymi.
W tej pierwszej grupie największym uznaniem cieszy się Ruch Narodowy 13 %, Czarny Protest 12 % i Rodzina Radia Maryja 11%. W drugiej – Rodzina Radia Maryja 15%, KOD 15% i Kluby Gazety Polskiej 10%.
Największym poparciem wśród kobiet cieszy się Czarny Protest 14%, zaś wśród mężczyzn Ruch Narodowy 11%. W grupie wiekowej 18-39 Czarny Protest popiera 20% kobiet, a 15% mężczyzn poparło RN i Wolność. Co ciekawe na partię Janusza Korwina-Mikke w tej grupie wiekowej nie zagłosowałaby żadna kobieta.
Sondaż IPSOS dla OKO.press 12-14 stycznia 2018, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1017 osób. 

Komentarze