Ruch Narodowy zaprezentował program: "POLexit – Bezpieczne Wyjście Awaryjne"

Ruch Narodowy zaprezentował program: „PolExit – Bezpieczne wyjście awaryjne”. Jest to merytoryczna analiza korzyści jakie przyniesie PolExit oraz strat jakie ponosi Polska w Uni Europejskiej.

Program został zaprezentowany 16.05.2019 r. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej. Głównymi autorami programu są Anna Bryłka pełniąca funkcję sekretarza Ruchu Narodowego oraz Michał Wawer będący członkiem zarządu głównego ugrupowania.

W trakcie debaty członkowie Ruchu Narodowego zaakcentowali m.in. konieczność wprowadzenia pojęcia POLexit do debaty publicznej oraz budowanie świadomości społecznej dotyczącej tego jak polska gospodarska uzależniła się od gospodarek innych państw UE w trakcie członkostwa.

Zaprezentowany program został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy negatywnych konsekwencji członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Druga z nich zatytułowana jest jako „Mity na temat Uni Europejskiej i POLexitu„. Trzecia część – „Polska droga do opuszczenia Unii Europejskiej„, w której zawarto główne wytyczne jakie należy zrealizować, aby przygotować Polskę do opuszczenia UE.

Poniżej przedstawiamy główne tezy zaprezentowanego programu.

1.Pomimo upływu 15 lat obecności Polski w UE nie odbyła się debata dotycząca kosztów, jakie poniósł nasz kraj, i rzeczywistych zysków z obecności w Unii. Brak rzetelnego bilansu zysków i strat sprowadza debatę na temat UE do propagandy i przekazu emocjonalnego.
2.Poważne państwo powinno być przygotowane naróżne ewentualności rozwoju sytuacji międzynarodowej. Nawet rząd popierający obecność Polski w Unii Europejskiej powinien się liczyć z ewentualnością nagłego rozpadu lub kryzysu Unii. PolExit to nie tylko program polityczny wyjścia z UE, ale też program przygotowania Polski do sytuacji, w których będziemy potrzebować bezpiecznego wyjścia awaryjnego.
3.W Polsce wskutek wejścia do Unii doszło do utrwalenia peryferyjnego statusu polskiej gospodarki. Jako gospodarka zależna rozwijamy się przede wszystkim w oparciu o podwykonawstwo, produkcję o niskiej wartości dodanej i pod zagranicznymi markami. W takich warunkach nigdy nie dojdzie do nadgonienia dystansu dzielącego nas od gospodarek zachodnich – status zależności będzie się tylko umacniał.
4.Obecna polityka Unii Europejskiej opiera się na ograniczaniu rozwoju gospodarczego państw„nowej Unii” i narzucaniu całej Europie lewicowej agendy w obszarze kultury.
5.Opuszczenie Unii Europejskiej nie odbędzie się z dnia nadzień. PolExit wymaga wieloletnich przygotowań do przywrócenia państwu polskiemu politycznej i gospodarczej samodzielności. Przed ostatecznym opuszczeniem struktur UE możemy zdecydować się na etapy przejściowe, takie jak np.: – wariant duński–obecność w Unii Europejskiej, jednak z wyraźnymi zastrzeżeniami i wyjątkami (np. gwarancją zachowania własnej waluty); – wariant norweski – opuszczenie UE, ale pozostanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Treść zaprezentowanego programu jest dostępna na stronie:

Program

Redakcja

Czytaj Wcześniejszy

Narodowy Kongres Kobiet – Chcemy zachowywać szacunek dla katolickiej tradycji naszego Narodu

Czytaj Następny

Kraków: Wszechpolacy w kontrze do parady równości zorganizowali… pogrzeb

Zostaw Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *