11 luty 2017
Author :  

Izba Gmin zaakceptowała projekt ustawy dotyczący wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Kolejnym etapem będzie zatwierdzenie projektu przez Izbę Lordów.

Zgodnie z orzeczeniem brytyjskiego Sądu Najwyższego sam wynik referendum z 23 czerwca jest niewystarczający do rozpoczęcia procedury opuszczenia Unii. Do takich działań wymagana jest zgoda obu izb brytyjskiego parlamentu.

Prace w Izbie Gmin zakończyły się po dwóch tygodniach 8 lutego. Ustawę poparło 494 posłów, jedynie 122 zagłosowało przeciwko. Co ciekawe Partia Pracy ogłosiła, że nie będzie blokowała procesu Brexitu, jedynie chce uniemożliwić przekształcenie Wielkiej Brytanii w raj podatkowy. Najbardziej euroentuzjastyczna okazała się partia Liberalnych Demokratów, którzy zażądali ogłoszenia kolejnego referendum. Natomiast Szkocka Partia Narodowa domaga się zatwierdzenia Brexitu przez parlamenty lokalne. Nad ustawą pracują obecnie deputowani z Izby Lordów.

Premier Theresa May zamierza rozpocząć właściwą procedurę pod koniec marca. Reguluje ją art.50 Traktatu o Unii Europejskiej:
"1. Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii.
2. Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym Państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje się zgodnie z artykułem 218 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
3. Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w ustępie 2, chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.
4. Do celów ustępów 2 i 3 członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący występujące Państwo Członkowskie nie bierze udziału w obradach ani w podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej i Rady dotyczących tego Państwa.
Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5. Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule 49."

F.A.

źródła:
https://dorzeczy.pl/swiat/21438/Brytyjska-Izba-Gmin-poparla-Brexit.htm
http://www.rp.pl/Brexit/161209030-Wielka-Brytania-Zakonczyla-sie-rozprawa-w-Sadzie-Najwyzszym-ws-Brexitu.html

Filip Albert

Student Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuję się wiedzą o świecie, w szczególności naukami społecznymi. Pochodzę z Kociewia, ale czuję się również związany z Bydgoszczą i Krakowem. Religijnie - Rzymski Katolik, cywilizacyjnie - łacinnik, politycznie - konserwatywny nacjonalista, książkowo - Dostojewski, Chesterton, Łysiak, filmowo - Obywatel Kane (z 1942r.), kino rosyjskie, Star Wars; muzycznie - David Bowie, Candlemass, Brahms, Haydn, Ravel.  psychologicznie - endostatyk, asperger.

Wspieraj Media Narodowe

Komentarze

Narodowcy.net

Narodowcy.net to portal młodego pokolenia polskich nacjonalistów. W świecie przesiąkniętym ideami multikuluralizmu i liberalizmu, chcemy przypominać o wartościach za które Polacy od zawsze walczyli i umierali: Bogu, Honorze, Ojczyźnie. 

Najczęściej komentowane

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree