narodowe siły zbrojne | Narodowcy.net

Adam Szabelak: O “antysemitach” którzy… ratowali Żydów

W ostatnim czasie z całego świata odzywają się głosy potępiające Polaków za rzekomy współudział w Holokauście. Zakaz używania sformułowania „polskie

Więcej...