Unia Europejska: Rekordowy bilans handlowy Niemiec w 2017r. | Narodowcy.net

Unia Europejska: Rekordowy bilans handlowy Niemiec w 2017r.

Niemcy w zeszłym roku uzyskali lepszy bilans handlowy niż wszystkie kraje UE. Nasi zachodni sąsiedzi według wyliczeń Europejskiego Banku Centralnego uzyskali bilans handlowy na poziomie + 244,8 mld €, a reszta krajów łącznie + 238,0 mld €.

Niemcy dzisiaj czerpią najwięcej korzyści z przynależności do strefy euro. Ich wzrost gospodarczy i handlowy stale rośnie od momentu wprowadzenia wspólnej waluty. Możemy zauważyć, że coraz częściej politycy i ekonomiści zachęcają do dołączania do strefy euro. Są to w szczególności osoby zasiadające na wysokich szczeblach w parlamencie europejskim lub niemieckim. Jak widać nie motywuje ich troska o  los słabszych państw takich jak Polska, bądź Węgry? Działają oni w interesie swojego narodu. Gospodarka największych krajów UE opiera się głównie na eksporcie, a wspólna waluta ułatwia im generowanie wyższych zysków. Podstawową zasadą opłacalności eksportu jest niezbyt silna waluta względem partnerów handlowych.

KS

Komentarze

Adam Szabelak

Działacz Młodzieży Wszechpolskiej od 2014 roku. Organizator m.in. turnieju piłkarskiego "Cześć Ich pamięci!" i współorganizator Radomskiego Konwentu Polskiej Popkultury - KonRad. Zainteresowania: geopolityka, wędrowanie, gry "bez prądu", niszowa piłka nożna.