Krzysztof Piotrowski: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Dziś w Kościele obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Tajemnica o Trójjedynym Bogu jest podstawową, a zarazem najtrudniejszą do przyjęcia przez człowieka prawdą wiary chrześcijańskiej, gdyż wykracza poza ludzkie pojmowanie rzeczywistości.

W pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy obchodzimy w Kościele Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Data tego święta nie jest przypadkowa — nawiązuje do starożytnej teologii Ojców Kościoła, którzy podkreślali, że zbawienie pochodzi od Ojca, dokonując się przez Syna w Duchu Świętym.

Tajemnica Trójcy Świętej jest najtrudniejszą do przyjęcia przez człowieka prawdą wiary. Fakt istnienia jednego Boga w trzech Osobach wykracza poza ludzkie poznanie i jest nie do ogarnięcia umysłem — stąd był on przyczyną rozmaitych herezji, z których jedne negowały przymioty Osób, inne zaś w istnienie Trójcy w ogóle. Dawało to początek różnym podziałom, które powstawały w łonie Kościoła od pierwszych wieków jego istnienia.

Na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu Trójca Święta nie objawia się w sposób pełny. Odnaleźć możemy jedynie aluzje, które czytane w świetle Nowego Testamentu stanowią figury Osób Boskich. Najbardziej znaną zapowiedzią Starego Przymierza jest scena, gdy Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. [Następnie oddał] im pokłon do ziemi.

Według niektórych wykładni Osoby wspomniane tu trzy osoby to Bóg i dwaj aniołowie, nie stoi to w żadnej sprzeczności z wielowiekową tradycją upatrującą w gościach Abrahama symbolu Trójcy Świętej.

Przypominana przez dzisiejszą uroczystość tajemnica najpełniej objawiła się na kartach Nowego Testamentu. Warto tu przytoczyć scenę zwiastowania, gdzie Bóg Ojciec posyła anioła by zwiastował Maryi poczęcie Syna dokonane przez Ducha, jak również chrzest Jezusa w Jordanie — na Syna zstępuje Duch, a towarzyszy temu głos Ojca To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Nie jest zatem prawdą, jakoby Kościół Katolicki wymyślił prawdę o Trójcy w trakcie późniejszych rozważań, jak zarzucają niektórzy, lecz odnaleźć ją można w Słowie Bożym. Podobnie, wbrew zarzutom innych nie jesteśmy politeistami, którzy wierzą w trzech bogów. Chrześcijańską prawdę o Trójcy Świętej wyrażały słowa prefacji z dzisiejszej niedzieli, podczas której kapłan mówił: Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jedynym jesteś Bogiem, jedynym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, Jedność w istocie i równość w majestacie.

W życiu każdego ochrzczonego Trójca Święta pojawia się w momencie chrztu, który dokonuje się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Od tego momentu Osoby Boskie towarzyszą nam przez całe chrześcijańskie życie. Warto mieć tego świadomość za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża świętego i wypowiadamy słowa W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ilekroć wypowiadamy tę najkrótszą chrześcijańską modlitwę przywołujemy jedynego Boga w trzech Osobach. Zastanówmy się zatem czy nie czynimy znaku krzyża w sposób mechaniczny i bezrefleksyjny.
Starajmy się również w swoich modlitwach pamiętać również o pozdrawianiu Boga w Trójcy Jedynego słowami Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Redakcja

Czytaj Wcześniejszy

Anna Marciniak: „Bądź wola Twoja”

Czytaj Następny

Łódzcy Nacjonaliści rozdają kwiaty na dzień matki

Zostaw Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *