Zespół historyków, którego zadaniem będzie współpraca z parlamentarnym zespołem ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec, powołany został przez Jarosława Szareka – prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Do zadań grupy historyków należeć będzie współpraca z parlamentarnym zespołem, którego “prace mają na celu przygotowanie w aspekcie historycznym, statystycznym i ekonomicznym, dotyczącego strat wojennych Polski“. Parlamentarny zespół zajmujący się szacowaniem wysokości odszkodowań należnych Polsce ze strony Niemiec za straty poniesione w trakcie II wojny światowej powstał pod koniec września 2017 roku z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości.

Z listu skierowanego do Polskiej Agencji Prasowej przez posła Arkadiusza Mularczyka wynika, że zespół historyków został powołany w ubiegły poniedziałek. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych departamentów IPN. Wg. informacji podanych przez PAP, na jego czele stoi dyrektor Biura Badań Historycznych prof. dr hab. Włodzimierz Suleja a w jego skład wchodzą prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Tomasz Kamiński, kierownik Sekcji Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej Wydziału Informacji i Sprawdzeń Archiwum IPN Janusz Piwowar, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski oraz przedstawiciele Biura Badań Historycznych: dr Paweł Kosiński, dr Marcin Przegiętka i Tomasz Sudoł.

Poseł Arkadiusz Mularczyk w swoim liście poinformował również, że zespół w IPN powstał po jego wniosku. „W związku z rozpoczęciem prac naszego zespołu parlamentarnego, które kontynuujemy już od kilku miesięcy, zwróciłem się z prośbą o taką strukturalną współpracę Instytutu Pamięci Narodowej z naszym zespołem oraz z ekspertami, którzy przygotowują raport o stratach wojennych” – powiedział Mularczyk Polskiej Agencji Prasowej.

źródło: gazetaprawna.pl