Wcześniejsze Wybory? Prezydent Duda w radiowej "Trójce" o możliwości rozpisania wcześniejszych wyborów | Narodowcy.net

Wcześniejsze Wybory? Prezydent Duda w radiowej “Trójce” o możliwości rozpisania wcześniejszych wyborów

Zbigniew Ziobro namawia PiS na zorganizowanie w marcu wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Jarosław Kaczyński jeszcze się nie zdecydował. Ma to zrobić do 16 stycznia – twierdziła w połowie tygodnia “Gazeta Wyborcza”.

Zgodnie z przepisami art. 98 Konstytucji RP, “wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu (…) Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio (…) Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu.

Andrzej Duda był dzisiaj gościem radiowej audycji “Śniadanie w Trójce”, w której stwierdził iż “nic mu na ten temat nie wiadomo na razie”.

za : dzienniknarodowy.pl

Komentarze