48 milionów złotych dla obcokrajowców w ramach 500+ | Narodowcy.net

48 milionów złotych dla obcokrajowców w ramach 500+

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatki na dzieci obcokrajowców w ramach rządowego programu 500+ mają, kosztować podatników w 2018 roku 48 milionów złotych. 

W pierwszym kwartale 2018 roku z programu korzystało 8108 dzieci z obywatelstwem innym niż polskie. To mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdzie z pomocy korzystało 8139 dzieci. Najwięcej, bo 3947 spośród nich są Ukraińcami. Na dalszych miejscach są Rosjanie – 585 dzieci i Bułgarzy – 482 dzieci. W pierwszej dziesiątce uplasowały się również Białoruś (432 dzieci), Wietnam (355), Rumunia (256), Armenia (163), Chiny (85), Turcja (78) i Korea Południowa (59).

Szacuje się, że w roku 2018 obcokrajowcy otrzymają sumę 48 648 000 złotych w ramach programu 500+. Najwięcej otrzymają Ukraińcy – 23 682 000 złotych, następnie Rosjanie – 3 510 000 złotych oraz Bułgarzy – 2 892 000 złotych.

Choć ogólna liczba dzieci z obywatelstwem innym niż polskie uprawnionych do pobierania 500+ spadła w porównaniu do 2017 roku, to jednak udział niektórych narodowości w ogólnej liczbie uprawnionych wzrósł. W porównywaniu do ubiegłego roku najbardziej wzrosła liczna Ukraińców, Rosjan i Rumunów.

źródło: kresy.pl, Twitter

 

Komentarze