Agora kupuje Radio Zet | Narodowcy.net

Agora kupuje Radio Zet

W komunikacie opublikowanym  w środę 20 lutego na stronie internetowej spółki Agora informuje ona, że zakończono negocjacje dotyczące nabycia udziałów w spółce Eurozet – właściciela Radia Zet. Tym samym Radio Zet wraca do macierzy. 

Agora wspólnie z czeską spółką SFS Ventures zawarła przedwstępną i przyrzeczoną umowę nabycia udziałów w spółce Eurozet, do której należy Radio Zet. Spółka z siedzibą w Warszawie kupuje 40% udziałów za kwotę 130 milionów złotych, zaś w ręce spółki czeskiej trafi pozostałe 60% udziałów. Agora pokryła koszty w części ze środków własnych, a pozostałej części z kredytu bankowego.

W umowie przedwstępnej zawarto zapis, że Agora będzie będzie mogła odkupić od spółki czeskiej pozostałe udziały tak by objąć 100% akcji.

W zawartej ponadto umowie wspólników mając na uwadze ochronę inwestycji Agora w Eurozet oraz ochronę pozycji Agora jako wspólnika mniejszościowego Eurozet, Agorze przysługują typowe uprawnienia wspólnika mniejszościowego, w tym prawo do mianowania i odwołania jednego członka rady nadzorczej Eurozet, oraz wpływ na decyzje w wybranych kluczowych sprawach dotyczących, w szczególności struktury kapitałowej, zmiany umowy spółki, zmiany kapitału zakładowego czy likwidacji spółki. Uprawnienia te będą przysługiwały Agorze dopóki Agora wraz z podmiotami powiązanymi będzie posiadała co najmniej 34% plus jeden udziałów / głosów w kapitale zakładowym Eurozet / na zgromadzeniu wspólników Eurozet. Jednakże, Agora jako wspólnik mniejszościowy nie będzie mieć wpływu m.in. na działalność operacyjną Eurozet, ani strategię programową radiostacji. – możemy przeczytać w wydanym przez Agorę komunikacie.

Przypomnijmy – Radio Zet powstało w 1990 roku dzięki poparciu Adama Michnika, pomocy finansowej francuskiej organizacji Euro Libe oraz pomocy technicznej francuskiej rozgłośni RFI. Początkowo nosiło nazwę Radio Gazeta, a spółka Agora posiadała 90% udziałów Spółki Radia Gazeta.

źródło: money.pl, businesinsider.com.pl, agora.pl, wikipedia.org

Komentarze