Birmingham: Biali ludzie wkrótce będą mniejszością | Narodowcy.net

Birmingham: Biali ludzie wkrótce będą mniejszością

Biali Brytyjczycy będą mniejszością w Birmingham do czasu następnego spisu w roku 2021 wg raportu lokalnej Rady Miasta.

Dane zostały opublikowane w projekcie polityki spójności w zeszłym tygodniu. Do 2021 roku mniej niż połowa mieszkańców Birmingham będzie “białymi Brytyjczykami”.

Badania wskazują, że w mieście żyją ludzie z ponad 200 krajów, a spośród mieszkańców poniżej 18 roku życia ponad 60% pochodzi z rodzin “nie-białych Brytyjczyków”.

Prognozy oparte na wskaźnikach wzrostu pomiędzy spisami z 2001 i 2011 wskazują, że liczba osób pochodzenia z rodzin “nie-białych” wzrosła o 12%.

Jeśli tendencja się nie zmieni, “biali Brytyjczycy” będą mniejszością do 2021 roku.

Birmingham ma niski poziom zatrudnienia, tylko 65% osób w wieku produkcyjnym ma pracę. W całym kraju wskaźnik wynosi 74% (dane na rok 2016)

Dyrektor ds. równości Cllr Tristan Chatfield powiedział: “Birmingham stoi w obliczu wielu trudnych kwestii społecznych, które mają wpływ na spójność; chociaż nie są one unikalne dla naszego miasta, nie możemy zakładać, że polityka rządu narodowego odniesie się do nich w jakikolwiek sposób”.

“Wspólnie, Birmingham powinno dawać przykład, kwestionując wszystko, co uniemożliwia naszym obywatelom pełne wykorzystanie ich potencjału, w tym dyskryminację, ubóstwo, segregację lub brak ambicji”.

 

Komentarze

Adam Szabelak

Działacz Młodzieży Wszechpolskiej. Organizator turnieju piłkarskiego "Cześć Ich pamięci!". Zainteresowania: geopolityka, wędrówki, gry "bez prądu", niszowa piłka nożna.