Byli prezydenci i premierzy donoszą na Polskę | Narodowcy.net

Byli prezydenci i premierzy donoszą na Polskę

Dziś Gazeta Wyborcza opublikowała list zaadresowany do Komisji Europejskiej, którego sygnatariuszami są byli prezydenci, premierzy, szefowie MSZ oraz opozycjoniści z czasów PRL. Ma on związek z ustawą o Sądzie Najwyższym. 

W liście możemy przeczytać:

3 lipca w Polsce wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która ostatecznie zniesie w Polsce zasadę trójpodziału władzy i istotę demokratycznego państwa prawa. Zasadę, która stanowi tożsamość Unii Europejskiej jako instytucji oraz idei zjednoczonych państw.

W ocenie autorów:

mechanizmy obrony państwa prawa w Polsce okazały się zbyt słabe (…) partia rządząca kończy dzieło demontażu systemu trójpodziału władz, łamiąc wprost zapisy polskiej konstytucji.

Dalej czytamy:

Będąc obywatelami Polski, czujemy się również obywatelami Europy, dlatego świadomi znaczenia wolnej, demokratycznej i praworządnej Polski w Unii Europejskiej, apelujemy do Komisji Europejskiej oraz do Rady Unii Europejskiej o pozostanie wiernymi podstawowym wartościom zapisanym w artykule 2 traktatu o Unii Europejskiej.

Jak oceniają sygnatariusze:

ostatnią instancją, która może obronić polską praworządność, jest Unia Europejska (…) Nie będzie demokratycznej Polski bez państwa prawa. Nie będzie Europy bez wartości. Nie będzie wolności bez praworządność.

Pod listem podpisali się Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Olechowski, Dariusz Rosati, Adam Rotfeld, Radosław Sikorski, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis a także Zbigniew Bujak.

źródło: wyborcza.pl

Komentarze