Coraz większe problemy politycznych spadkobierców Mandeli | Narodowcy.net

Coraz większe problemy politycznych spadkobierców Mandeli

Sąd Najwyższy Republiki Południowej Afryki na wniosek złożony przez grupę opozycjonistów stwierdził że parlament nie wywiązał się z funkcji kontrolnych wobec wywodzącego się z Afrykańskiego Kongresu Narodowego prezydenta Zumy.

Zgodnie z wyrokiem parlament ma teraz ustanowić dotąd nieistniejące procedury mogące służyć do usunięcia prezydenta z urzędu. Sąd jednocześnie orzekł że nie może interweniować w kształt procedur określonych przez parlament ani samodzielnie wszcząć impeachmentu. Kosztami procesowymi obciążony został parlament oraz prezydent.

Urzędujący od 2009 Jacob Gedleyihlekisa Zuma odpowiedziany jest za malwersacje finansowe jak wydanie rządowych pieniędzy (15 mln dolarów amerykańskich) na rozbudowę swojego prywatnego domu. Skandale dotyczące prezydenta nakładają się na i tak coraz gorszą sytuacje pogrążonej w wewnętrznym kryzysie partii rządzącej.

W zeszłorocznych wyborach samorządowych, Afrykański Kongres Narodowy otrzymał w całym kraju poparcie na poziomie 52% co przez partie rządzącą od początku państwowości, której poparcie nigdy nie spadło poniżej 60%, jest odbierane jako wyjątkowa klęska. Spadek poparcia związany jest licznymi aferami korupcyjnymi, powolnym wyczerpywaniem się kombatanckorewolucyjnego mandatu społecznego wraz z wymianą pokoleniową oraz ogólnego złego zarządzania krajem, którego degradacje powoli zaczynają też dostrzegać, dotąd bezkrytyczne, zachodnie media.

Komentarze