Duże pieniądze z ZUS do emerytur dla obcokrajowców | Narodowcy.net

Duże pieniądze z ZUS-u do emerytur dla obcokrajowców

Polska zawiera kolejne międzynarodowe umowy dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego z poszczególnymi państwami. Na  podstawie tychże umów cudzoziemcy będą mogli otrzymywać polską emeryturę.

W lipcu prezydent Duda podpisał ustawę ratyfikującą polsko-turecką umowę o zabezpieczeniu społecznym. W sierpniu podobną ustawę z Mongolią. W kolejce czeka Izrael, a jeszcze potem Białoruś. Planowane są kolejne porozumienia międzynarodowe.

Najwięcej kontrowersji wywołuje umowa z Ukrainą. Podpisana została już wcześniej, bo na początku 2012 roku, a obowiązuje od 2014 roku. Była to jednak diametralnie inna rzeczywistość ekonomiczna.

Od tamtego czasu migracja ekonomiczna z Ukrainy do Polski wzrosła lawinowo. Na jej podstawie Ukraińcy w określonych okolicznościach, występując do polskiego ZUS-u o emeryturę, będą mogli doliczać sobie staż pracy uzyskany także na Ukrainie.

Źródło: medianarodowe.com

 

Komentarze