Izrael: odwołane głosowanie dotyczące uznania rzezi Ormian za ludobójstwo | Narodowcy.net

Izrael: odwołane głosowanie dotyczące uznania rzezi Ormian za ludobójstwo

Kneset w ostatniej chwili przełożył głosowanie w sprawie oficjalnego uznania przez Izrael zagłady Ormian za ludobójstwo na czas nieokreślony.

Rzeź Ormian to nazwa ludobójstwa popełnionego na ludności ormiańskiej w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej, w latach 1915–1917. Ocenia się, że w jego wyniku zginąć mogło około 1,5 mln ludzi. Ludobójstwo Ormian jest drugim po Holocauście ludobójstwem dokonanym przez władze państwowe na grupie etnicznej w czasach nowożytnych.

24 kwietnia 1915 rząd turecki wydał rozporządzenie nakazujące aresztowanie ormiańskiej inteligencji. W Stambule aresztowano wówczas i w większości zgładzono 2345 osób. 27 maja kolejne tysiące i setki tysięcy wymordowano, wprowadzając tzw. „deportacje” (także terminy „translokacje” lub „przesiedlenia”) zamieszkujących Anatolię Ormian i Asyryjczyków do Syrii i Mezopotamii, które nie były niczym innym jak tylko marszami śmierci. Był to jeden ze sposobów realizacji zaplanowanej eksterminacji. W wyniku tej operacji setki tysięcy Ormian i Asyryjczyków zmarły z głodu, pragnienia i chorób albo zostały brutalnie wymordowane przez tureckich żołnierzy i Kurdów. Rząd zachęcał do rzezi, dając otwarte przyzwolenie na takie traktowanie Ormian i Asyryjczyków. Zatrzymanych topiono, spychano w przepaści górskie, przybijano podkowy końskie do stóp duchownym kościoła ormiańskiego, palono żywcem lub zakopywano w ziemi. Do końca 1915 około pół miliona ludzi wypędzono na Pustynię Syryjską, gdzie ginęli pozbawieni wody i schronienia od słońca.

Projekt wycofała przywódczyni partii Merec – Tamar Zandberg, która wcześniej go zgłosiła. Doszło do tego na prośbę koalicji rządowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które chce usunięcia z tekstu rezolucji określenia „ludobójstwo” i zastąpienie go „tragedią” lub „okrucieństwem”.

Źródło: kresy.pl, Wikipedia.pl

 

 

Komentarze