Komisja Europejska postanowiła wszcząć wobec Polski procedurę naruszenia prawa | Narodowcy.net

Komisja Europejska postanowiła wszcząć wobec Polski procedurę naruszenia prawa

Komisja Europejska zdecydowała się na wszczęcie wobec Polski procedury o naruszenie prawa. Przyczyną tej decyzji jest nowa ustawa o Sądzie Najwyższym.

Komisja jest zdania, że środki te naruszają zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. – Oświadczenie Komisji Europejskiej

W taki sposób KE uzasadnia uruchomienie tej procedury. Polska dostała miesiąc na ustosunkowanie się do zarzutów KE. Jeśli nie postąpimy zgodnie z “wolą” KE, nasz kraj zostanie pozwany do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Przypomnijmy, że nowa ustawa o SN wprowadza mniejszy wiek emerytalny dla sędziów, oraz obowiązek uzyskania od Prezydenta zgody na dalsze sprawowanie swojej funkcji, po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak stwierdził, że polski rząd nie zgadza się z decyzją KE, lecz przeanalizuje przyczynę tej decyzji i odpowie KE.

Decyzja KE z całą pewnością odciśnie wielkie piętno w relacjach Polsa-UE.

żródło: kresy.pl

Komentarze