Ukrainiec przewoził 9 nielegalnych imigrantów z Azji | Narodowcy.net

Ukrainiec przewoził 9 nielegalnych imigrantów z Azji

Funkcjonariusze małopolskiej Straży Granicznej zatrzymali kierowany przez Ukraińca samochód osobowy, w którym przewoził 9 nielegalnych imigrantów z Azji. Część z nich upchnięta była w bagażniku.

W piątek, w godzinach popołudniowych, w miejscowości Balice w województwie małopolskim, podczas kontroli na bramkach autostrady A4, Straż Graniczna zatrzymała Ukraińca, który w aucie osobowym przewoził grupę 9 nielegalnych imigrantów z Azji. Prawdopodobnie imigranci chcieli jechać do Berlina.

Rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – mjr Elżbieta Pikor poinformowała, że wśród imigrantów są to obywatele Indii, Bangladeszu oraz Wietnamu. Wśród zatrzymanych migrantów były również trzy kobiety. Imigrantów skierowano do ośrodka dla uchodźców.

Oddziały bieszczadzkiej i karpackiej Straży Granicznej od początku roku prowadzą działania na rzecz przeciwdziałania nielegalnej imigracji z krajów azjatyckich. Od początku roku przez funkcjonariuszy obydwu jednostek zatrzymanych zostało już ponad 70 nielegalnych imigrantów.

Według  danych opublikowanych w dzienniku „Rzeczpospolita” pod koniec marca tego roku ponad 70 proc. Ukraińców, którzy deklarowali pracę w Polsce, znika po przekroczeniu granicy. Powołując się na dane z rejestru zatrudniania cudzoziemców, który od tego roku jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Rzeczposolita” podawała, że od 1 stycznia do drugiej połowy marca 2018 r. polscy pracodawcy wystawili blisko 240 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Zdecydowana większość z nich to obywatele Ukrainy, w niewielkiej części – Białorusini. Jednak legalnie pracę podjęło wówczas niespełna 74 tys. osób, a więc jedna trzecia wszystkich.

Zdaniem „Rz” dane pokazują, że mimo nałożenia na pracodawców obowiązku, pod karą grzywny, zobowiązującego do poinformowania urzędu pracy o zatrudnieniu cudzoziemca oraz uzyskania dostępu do ewidencji oświadczeń przez konsula, dokumenty te nadal służą wyłudzaniu wiz pracowniczych. Zarówno do strefy w strefie Schengen, jak i do pracy na czarno.

źródło: kresy.pl/wp.pl/rp.pl

Komentarze