Michnik ostrzega przed populizmem i apeluje do dziennikarzy | Narodowcy.net

Michnik ostrzega przed populizmem i apeluje do dziennikarzy

 
Redaktor Gazety Wyborczej  Adam Michnik w swoim eseju opublikowanym na łamach niemieckiej gazety ,,Die Welt” ostrzega przed siłami zagrażającymi pluralizmowi i demokracji w postaci prawicowego i lewicowego populizmu. Wolne media są jego zdaniem ostatnim bastionem  konstytucyjnego ładu.

Upiory totalitaryzmu powróciły, z całą pogardą dla pluralizmu, państwa prawa, równości, dialogu i gotowości do kompromisu. Powróciło lekceważące traktowanie innych ludzi – wyznających inne religie, mających inną narodowość czy inny kolor skóry. Widzimy, jak w naszym świecie rozprzestrzeniają się ksenofobia i homofobia. W innych miejscach obserwujemy wzrost znaczenia islamskiego fundamentalizmu, który sięga po zbrodniczą broń terroryzmu.

– pisze naczelny ,,Gazety Wyborczej”  w poniedziałkowym wydaniu niemieckiego ,,Die Welt”.

Wolna prasa, prześladowana w Turcji i Rosji, w Budapeszcie i innych częściach Europy Środkowej, stanowi często ostatni bastion obrony konstytucji i demokratycznego ładu.

– zauważa dziennikarz. W jego ocenie prawicowy i lewicowy populizm jest:

Wyrazem pogardy dla chrześcijańskiego systemu wartości, a także dla ducha oświecenia.

W jego opinii różnorodność poglądów jest atakowana przez oba stronnictwa, które:

roszczą sobie pretensję do posiadania jedynej, ostatecznej prawdy.

Jak twierdzi w ten sposób dochodzi do powrotu idei totalitaryzmu z okresu międzywojnia, gdy ,,naziści i bolszewicy głosili śmierć demokratycznego liberalizmu”. W jego ocenie istnienie wolnych mediów jest fundamentem istnienia demokratycznych państw:

Gdy umierają wolne media, państwo oparte na konstytucji staje się bezbronne. Gdy łamana jest konstytucja, dni wolnych mediów są policzone.

Dalej grzmi:

Należy podkreślić, że to nie filozof prawa Carl Schmitt, ani Lenin są dziś przeciwnikami wolności, lecz ich karykatury – propagandyści Marine Le Pen, Trump, Orban czy Kaczyński, a przede wszystkim Władimir Putin . (…) Ich misja polega na niszczeniu obozu demokratycznego, sianiu niepokoju i szerzeniu chaosu.

Redaktor pisze również o ,,niszczeniu autorytetów”, które było praktykowane przez władze sowieckie. Jak pisze:

W Polsce tak się postępuje z Miłoszem i Szymborską, Andrzejem Wajdą i Bronisławem Geremkiem, Autorytety życia publicznego obrzucane są błotem i szkalowane jako ‘pozbawieni ojczyzny kosmopolici’ oraz ‘reprezentanci wynaturzonej sztuki’.

Na koniec apeluje do dziennikarzy i publicystów by  wobec ofensywy ruchów populistycznych, szowinistycznych i ksenofobicznych pozostali wierni swoim przekonaniom i nie ulegali naciskom.

źródło: wp.pl

 

Komentarze