Młodzież Wszechpolska przekazała wyprawkę szkolną dzieciom | Narodowcy.net

Młodzież Wszechpolska przekazała wyprawkę szkolną dzieciom

W minionym tygodniu działacze Młodzieży Wszechpolskiej w Rzeszowie odwiedzili Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, by przekazać podopiecznym wyprawkę szkolną.

Dzieci, które zostały obdarowane przyborami szkolnymi, były bardzo ucieszone. Torby pełne flamastrów, kredek, farb, zeszytów oraz wielu innych potrzebnych w szkole artykułów na pewno przydadzą się w rozpoczynającym się właśnie nowym roku szkolnym.

Działacze MW z Rzeszowa, przekazując podopiecznym Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta wyprawkę szkolną, zostali przywitani wieloma wdzięcznymi uśmiechami i uściskami! Zeszyty, kredki, flamastry, farbki itd. udało się zebrać dzięki życzliwości wielu osób.

Wszechpolacy od dawna pomagają uczniom z wielu miejscowości w Polsce, dbając w ten sposób o polską młodzież. Młodzież jest skarbem przyszłości Narodu, źródłem jego sił i gwarancją ciągłości pokoleń. Domaga się równych i godnych szans na rozwój, pracę i życie w dobrobycie, wymaga zaś ochrony od moralnego i obyczajowego zepsucia – podkreśla organizacja w swojej deklaracji ideowej.

Źródło: medianarodowe.com/mw.org.pl

Komentarze