Morawiecki: Wraz z siłą polskiej gospodarki rośnie znaczenie Polski na arenie międzynarodowej | Narodowcy.net

Morawiecki: Wraz z siłą polskiej gospodarki rośnie znaczenie Polski na arenie międzynarodowej

W sejmie odbyła się konferencja Prawa i Sprawiedliwości zatytułowana ,,Zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce”. Dotyczyła m.in. współpracy między władzami centralnymi a samorządami. Podczas niej głos zabrali premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński i min. Kwieciński.

Jarosław Kaczyński wytłumaczył powód organizacji spotkań:

Sensem spotkań takich jak dzisiejsze, jest spowodowanie, aby przyspieszenie odbywało się także na poziomie gmin, powiatów, abyśmy wszyscy razem szli do przodu. Tego oczekuje społeczeństwo (…) Ogromna większość Polaków chce szybkiego postępu ekonomicznego – postępu poziomu życia, aby wszystkim Polakom żyło się lepiej.

Stwierdził również, że rządzenie w sposób racjonalny, przemyślany i uczciwy jest bardzo ważne, a w Polsce mamy potężny potencjał rozwojowy.

Prezes PiS apelował też o uczciwość:

Uczciwość jest przede wszystkim w sumieniach, ale także mechanizmach, które należy wspierać. Potrzebny jest dialog i współpraca ze społeczeństwem. Starajmy się pracować w samorządach ponad podziałami.

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że dobry klimat do rozwoju gospodarczego tworzy się poprzez bliską współpracę pomiędzy różnymi poziomami władzy.

Prezes PiS wspomniał o planie przyspieszania ogłoszonym 29 lat temu przez partię poprzedzającą PiS. Dodał, że aktualnie też dokonujemy przyspieszenia i dzieje się to poprzez wielkie sukcesy.

Minister Jerzy Kwieciński podczas konferencji stwierdził, że proponowany model rozwoju jest zrównoważony i odpowiedzialny, wykorzystujący potencjały nie tylko małych wsi, ale i terenów wiejskich. Dodał również, że celem jest dobro Polaków.

Źródło: twitter.com

Komentarze