Narodowy Bank Polski zwiększył rezerwy złota | Narodowcy.net

Narodowy Bank Polski zwiększył rezerwy złota

Narodowy Bank Polski powiększył rezerwy złota o 125,7 ton, w latach 2018 – 2019. Obecnie polskie rezerwy wynoszą  228,6 ton.

W 2018 roku NBP zakupił 25,7 ton złota, a w 2019 roku 100 ton. Dzięki temu zabiegowi polski bank centralny w międzynarodowym rankingu przesunął się z 34 na 22 miejsce. Ponadto NBP postanowiło przenieść połowę obecnych zasobów złota do skarbców w Polsce. Rezerwy banku w przeliczeniu wynoszą  103,4 mld euro, a w przeliczeniu na dolary 117,8 mld.

Ponadto NBP inwestuje rezerwy również tak jak inne banki centralne w rządowe papiery wartościowe emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostałą kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wartości oraz w złocie monetarnym.

źródła: dorzeczy.pl, nbp.pl

 

Komentarze