Nie będzie można kupić "Wyborczej" w kioskach Ruchu | Narodowcy.net

Nie będzie można kupić “Wyborczej” w kioskach Ruchu

Agora zrywa umowę sprzedaży “Gazety Wyborczej” i innych czasopism koncernu medialnego w kioskach Ruchu. Powodem ma być wysokie zadłużenie firmy sprzedające prasę.

Umowa na prenumeratę i  sprzedaż “Gazety Wyborczej” obowiązywała od 2008 roku, a na czasopism od 2003 roku. Agora tłumaczy się wysokim zadłużeniem firmy RUCH S.A.. W połowie lipca 2018 roku koncern medialny dokonał odpisu 16,3 mln zł z racji przeterminowanych należności od kontrahenta zagrożonych nieściągalnością. Ponadto od stycznia do sierpnia bieżącego roku Ruch rozprowadzał poniżej 30 procent nakłady prasy wydawanej przez Agorę.

Nie jest przy tym wykluczone dokonanie odpisu aktualizacyjnego pozostałych należności RUCH S.A. wobec Spółki ze względu na zagrożenie prawdopodobieństwem ich nieściągalności, jednak według szacunków Spółki kwoty te nie powinny być wysokie. Z uwagi na czynniki niepewności dotyczące zdarzeń przyszłych, szacunki te są obarczone ryzykiem błędu – komunikat Agory.
źródło: wirtualnemedia.pl

Komentarze