O nas

„Prawda to nie jest jakaś wiecznie cierpliwa babunia — to jest właśnie zwycięstwo i tryumf w śmiertelnej walce o życie. Naród polski chce nie zmiłowania, nie pociechy, lecz zwycięstwa: chce być nie rezydentem u bogatego krewniaka — losu, lecz własnym swoim panem. Żyć chce w słońcu, myślą swoją los własny stwarzać, siłami swoimi kierować. Przestańcie słuchać wrzawy, nie zważajcie na to, co się mówi, czy nie czujecie, że coś się robi, że w milczeniu dojrzewa, nabrzmiewa, tężeje jakieś narodowe jądro? (...) wykuwa się, powstaje nowy typ Polaka, dziś jeszcze nieokreślony. Każda chwila tu stanowi, czym będzie: może jeszcze być wszystkim. (...) Nie lękajcie się orać zbyt głęboko, trzeba dojść aż do tej oto głębi; nie lękajcie się sięgać zbyt wysoko: jesteście w samej piersi narodu — z niej wszystko powstało; tu jest miejsce sądzić bogi, idee, wartości; tu jest trwała opoka. (...) Historię ludzie tworzą i oto jest moment, w którym zawiązują się pąki, dojrzewać mające stulecia. Młoda Polska zaiste to nie ta, o której szczebiocze kawiarnia, (...) to ta nade wszystko, która jest ciałem a walczy, aby posiąść ducha, aby siebie w całej swej, niebywałej nowości, cudownym po raz pierwszy narodzeniu zrozumieć, utrwalić i posiąść - Stanisław Brzozowski.

Jesteśmy głosem buntu młodego pokolenia Polaków. Przeciwko nihilizmowi, konsumpcjonizmowi i hedonizmowi współczesnego, liberalno-kapitalistycznego świata. Nie zgadzamy się na niszczenie wszystkiego co kochamy. Piękna, Dobra i Prawdy. Zło zawsze będziemy nazywać złem, a szkaradę szkaradą. Pragniemy Polski wielkiej i katolickiej, zakorzenionej w Europie silnej wiarą w Boga.

„Koledzy -
ideą wielką związani w żywy mur,
żołnierze czarni jak śmierć i jak krew purpurowi,
dość złego losu i zastygłego świata.
Wbrew losowi
idzie nasz
uderzeniowy szturm.
Zatarg - ?
Więc niech będzie z losem zatarg.

Żołnierze,
nie buławę, lecz ideę każdy niesie w tornistrze
Nurt dziejów - to prądy naszej krwi.
Więc nie lęk,
Kiedy prądy purpurowe rwą wciąż bystrzej,
więc nie łzy,
więc nie jęk
ma nas żegnać.
Podejmujemy los – niech krwią nurtują dzieje,
krew zwiąże nas z historią, jak najcenniejszy sznur”.

Andrzej Trzebiński, „Żołnierzom walczącym za Bugiem”

Nie pracujemy dla zysku. Wszystkie nasze działania podyktowane są gorącą wiarą, że nasza Idea powinna docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Pracujemy „po godzinach”, aby dostarczać naszym Czytelnikom treści jak najwyższej jakości. Informujemy o wybranych wydarzeniach z Polski, Świata oraz z naszych ukochanych Kresów, ale przede wszystkim umożliwiamy dostęp do treści ideowych - zarówno tych współczesnych (dział Idea), jak i bardziej historycznych (dział Klasyka). W dziale Artykuły znajdują się treści publicystyczne pozaideowe.

Wszystkie teksty zamieszczone na naszym portalu są naszą własnością lub zostały opublikowane z poszanowaniem prawa własności intelektualnej. W celu przedruku prosimy o uprzedni kontakt, nie będziemy raczej robić problemów 😉

 

Redakcja

Redakcja jest wciąż w trakcie kompletowania składu. 

Jesteśmy otwarci na współpracę. Bardzo chętnie publikujemy teksty naszych Czytelników.

Kontakt mailowy: [email protected]