ONZ domaga się delegalizacji polskich organizacji nacjonalistycznych | Narodowcy.net

ONZ domaga się delegalizacji organizacji nacjonalistycznych w Polsce

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ (CERD) przedstawił Polsce rekomendacje  dotyczące realizacji postanowień Międzynarodowej Konwencji z 1966 roku w sprawie likwidacji wszystkich form dyskryminacji rasowej.

Rekomendacje znalazły się w raporcie opublikowanym 29 sierpnia 2019 roku. CERD domaga się m.in., aby Polska „zapewniła skuteczne wdrożenie prawa delegalizującego organizacje promujące lub nawołujące do dyskryminacji rasowej, takie jak Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Falanga, Szturmowcy, Niklot, Kongres Narodowo-Społeczny, Autonomiczni Nacjonaliści, Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność oraz polski oddział organizacji Krew i Honor”. Zażądano też zaostrzenia przepisów Kodeksu karnego w taki sposób, aby członkostwo w tych organizacjach było czynem karalnym („punishable offence”).

W swoim raporcie CERD powołuje się na art. 13 Konstytucji RP mówiący o zakazie istnienie partii politycznych i innych organizacji „których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową”.

Rekomendacje CERD są odpowiedzią na raport złożony przez polski rząd, w którym zapewniono, że Polska podjęła skuteczne działania mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom motywowanym nienawiścią i wzmocnienie systemu prawnego chroniącego przed dyskryminacją rasową.

Państwa-strony Konwencji zobowiązane są co dwa lata do poinformowania o działaniach podjętych w celu uwzględnienia w prawie i w praktyce postanowień Konwencji i uwag Komitetu.

CERD wystąpił o przygotowanie przez Polskę dodatkowych wyjaśnień w ciągu następnego roku.

Źródło: wprawo.pl

Komentarze