Parlament przyjął nowelizację ustawy o IPN | Narodowcy.net

Parlament przyjął nowelizację ustawy o IPN

Dziś sejm przyjął nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Po godzinie 17. dokument przyjął także senat. Nowelizacja znosi artykuły 55a i 55b ustawy mówiące o  odpowiedzialności karnej za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie dokonane przez III Rzeszę Niemiecką. 

Przyjęta w ekspresowym tempie nowelizacja uchyla przyjęte w styczniu tego roku artykuły, które brzmią:

Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.
3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.
Art. 55b. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.

Podczas debaty przeciwko zmianom protestował poseł niezrzeszony Robert Winnicki, który w ramach sprzeciwu blokował mównicę sejmową.

Dokument ostatecznie został przyjęty. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 388 posłów , przeciw było 25 , a 5 wstrzymało się od głosu. Przyjęty przez sejm dokument trafił dziś około godziny 14 na posiedzenie senatu. Przed głosowaniem do senatorów przemówił premier Mateusz Morawiecki:

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 76 senatorów, przeciwko był 1 senator, od głosu wstrzymał się również 1 senator.

Nowelizacja została również dziś podpisana elektronicznie przez prezydenta Andrzeja Dudę, który aktualnie przebywa w Rydze. Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta opublikowano krótkie oświadczenie, w którym mowa m.in. o tym, że Prezydent zdecydował o podpisaniu ustawy w najkrótszym możliwym terminie na osobisty wniosek premiera złożony w imieniu większości parlamentarnej, jak również  Rząd i większość parlamentarna zdecydowała nie oczekiwać na orzeczenie Trybunału w tej sprawie (wniosku skierowanego przez prezydenta 18 lutego br. do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przyjęcia przez sejm 26 stycznia br. nowelizacji ustawy o IPN- przy. red.) . Prezydent uznał za stosowne, by w tej sytuacji wesprzeć działania rządu. 

źródło: Twitter, wpolityce.pl, onet.pl

Komentarze