Pierwszy raz w historii USA liczba zgonów wśród białej populacji większa od liczby urodzeń | Narodowcy.net

Pierwszy raz w historii USA liczba zgonów wśród białej populacji większa od liczby urodzeń

Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych liczba zgonów wśród białej populacji przekroczyła liczbę urodzeń w ponad połowie stanów.

Najbardziej drastyczny wzrost liczby zgonów i spadek urodzeń miał miejsce pomiędzy 1999 a 2016 rokiem. Dynamikę zmian przedstawiono na wykresie poniżej.

Warto wspomnieć również, że niekorzystne zmiany dotyczą nie tylko populacji białych. Jednak współczynnik urodzenia/zgony dla czarnych, azjatów i latynosów pozostaje na względnie wysokim poziomie.

źródło: zerohedge.com

 

Komentarze