PKN Orlen wykupuje akcje Unipetrolu | Narodowcy.net

PKN Orlen wykupuje akcje Unipetrolu

PKN Orlen wykupuje kolejne akcje Unipetrolu. Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę i polski koncern paliwowy wykupi 10 827 673 akcji, czyli ok. 5,97% kapitału zakładowego czeskiej firmy.

Ponieważ zgoda Czeskiego Banku Narodowego uwzględnia w całości wniosek spółki, w dniu 20 czerwca 2018 roku spółka zrzekła się formalnie prawa do odwołania od decyzji Czeskiego Banku Narodowego. W rezultacie spółka zamierza przeprowadzić wykup w oparciu o wskazaną decyzję Czeskiego Banku Narodowego. – komunikat PKN Orlen

Orlen oferuje zakupienie jednej akcji za cenę 380 CZK. Łączny koszt transakcji ma wynieść 4 114 515 740 CZK, czyli około 688 mln zł. Nabycie akcji nastąpi poprzez przymusowy wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Wykup ma na celu wycofanie akcji Unipetrolu z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Całkowite rozliczenie i zamknięcie transakcji ma nastąpić do końca 2018 roku.

Na chwilę obecną PKN Orlen posiada łącznie 170 507 091 akcji Unipetrol, co stanowi około 94,03% kapitału zakładowego, co odpowiada za około  94,03% głosów na walnym zgromadzeniu czeskiego holdingu rafineryjnego.

źródło: money.pl

Komentarze