Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ | Narodowcy.net

Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ

Od 1 stycznia 2018 roku Polska będzie miała przez następne dwa lata swojego przedstawiciela w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Polska została wybrana do Rady Bezpieczeństwa ONZ 2 czerwca 2017 roku prawdopodobnie dzięki poparciu Stanów Zjednoczonych. We wtorek w Nowym Jorku odbyła się oficjalna ceremonia polegająca na wniesieniu polskiej flagi w siedzibie ONZ. Rada Bezpieczeństwa podczas najbliższych spotkań zajmie się takimi sprawami jak: sytuacja w Syrii, Afganistanie i Demokratycznej Republice Konga. Od powstania ONZ w 1945 roku Polska będzie członkiem Rady już po raz szósty. Ostatni raz piastowała tę funkcję w latach 1996-1997.

Rada Bezpieczeństwa jest jednym z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do jej głównych (oficjalnych) celów należy dbanie o utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. W jej skład wchodzi pięciu członków stałych oraz dziesięciu niestałych. W skład członków stałych wchodzą największe mocarstwa geopolityczne na świecie (USA, Francja, Chiny, Wielka Brytania i Rosja). Członkowie niestali są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne (organ reprezentujący wszystkie państwa członkowskie. Ich kadencja trwa dwa lata. Rada Bezpieczeństwa posiada kompetencje w dziedzinie nakładania sankcji ekonomicznych. Do przegłosowania uchwały potrzebna jest większość 9 głosów (na 15 członków).

źródła:
www.tvp.info
www.dorzeczy.pl

Komentarze

Filip Albert

Konserwatywny Narodowiec, Cywilizacyjny Łacinnik, Religijnie Rzymski Katolik, Wielbiciel Chestertona i Dostojewskiego, Entuzjasta kina rosyjskiego, psychologicznie asperger i endostatyk,