Polska wspiera ukraińskich rolników | Narodowcy.net

Polska wspiera ukraińskich rolników

Ukraińscy rolnicy będą w Polsce przechodzić szkolenia w dziedzinie nowoczesnej produkcji sera. Projekt wspiera miedzy innymi Konsulat Generalny RP w Łucku.

W szkoleniu biorą udział rolnicy z obwodu rówieńskiego i wołyńskiego. Będą oni opanowywać podstawy produkcji sera. cały projekt jest możliwy dzięki wołyńskiemu funduszowi rozwoju regionalnego, Fundacji Europejskiej Akademii Samorządowej i Konsulatowi  Generalnemu RP w Łucku.

Celem projektu jest poprawa efektywności małych ferm, przedsiębiorstw i gospodarstw rodzinnych, zapoznanie rolników z nowymi technologiami przetwórstwa mleka. Mowa tu o produkcji sera i jego sprzedaży. Te technologie nie wymagają dużych nakładów. Jak dotąd z powodzeniem wdrażają je polscy rolnicy. Przez najbliższe pół roku będziemy szkolić uczestników projektu w tych programach rządowych, które dziś proponowane są Ukrainie i Polsce i tym wskazówkom polskich i ukraińskich ekspertów, które dotyczą mleczarstwa. Nauczymy w jaki sposób można nawiązać stosunki z polskimi partnerami i doprowadzić do minimum straty, które pojawiają się na fermach, aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie. – kierownik projektu Ełła Jacuta

Prezes Fundacji Europejskiej Akademii Samorządowej Andrzej Strawa stwierdził, że od  roku 2004, kiedy Polska dołączyła do UE w rolnictwie doszło do wielu zmian. Zniknęły małe gospodarstwa, które posiadały tylko 2 – 3 krowy. Podczas procesu kooperacji w latach 2007-2012 rolnicy połączyli się w spółdzielnie.

Ukraińscy rolniczy będą również szkolić się w dziedzinie marketingu, aby producenci żywności mogli wyjść na lokalny rynek. Projekt będzie realizowany w kilku etapach. Po doborze uczestników, będą brali udział w szkoleniach w obwodach wołyńskim i rówieńskim. Następnie pojadą na szkolenia do przedsiębiorstw mleczarskich w Polsce, gdzie odbędą się spotkania z ekspertami. Zostanie sporządzony podręcznik z najnowszych technologii przetwórstwa mleka i produkcji serów. Pod koniec projektu odbędzie się okrągły stół, gdzie omówione zostaną wyniki szkoleń i kierunki dalszej współpracy. Rolnicy są bardo zainteresowani projektem. Wielu przyjechało na prezentację i są gotowi uczyć się nowych technologii przetwórstwa produktów mlecznych.

źródło: http://kuriergalicyjski.com

Komentarze