Polska zawetowała konkluzję Rady UE o potrzebie ochrony mniejszości | Narodowcy.net

Polska zawetowała konkluzję Rady UE o potrzebie ochrony mniejszości

Resort sprawiedliwości poinformował w czwartek, że Polska zdecydowała o zawetowaniu Konkluzji Rady UE ws. stosowania Karty Praw Podstawowych UE w 2017 r. Oznacza to, że Konkluzje nie zostaną przyjęte, ponieważ wymaga to jednomyślności.

Wiceminister Piebiak, który stał na czele polskiej delegacji omawiającej w Brukseli tekst Konkluzji powiedział, że stronie polskiej chodziło o „zwrócenie uwagi w tekście Konkluzji na dyskryminację grup religijnych – chrześcijan i Żydów – aby z taką samą mocą wszystkie praktyki dyskryminacyjne potępić”.

Tymczasem, z tego co prezydencja austriacka nam przekazywała wiele państw, zwłaszcza Europy Zachodniej, nie było skłonnych do tego, aby na takim samym poziomie postawić praktyki dyskryminacyjne względem grup LGBT i grup religijnych – poinformował.

Jak dodał, „znane są przypadki zabójstw z tego powodu, że ktoś jest chrześcijaninem lub żydem, i jeśli Konkluzje tego nie odzwierciedlają, to nie jest dokument, pod którym warto byłoby się podpisywać”.

Z naszego punktu widzenia to był nonsens, bo takie praktyki dyskryminacyjne wobec chrześcijan i Żydów są zwłaszcza w Europie Zachodniej i nie mogliśmy pozwolić na to, aby zakłamywać rzeczywistość w oficjalnym dokumencie unijnym – podkreślił.

Jak wyjaśnił wiceminister, Konkluzje są corocznym stanowiskiem Rady UE odnoszącym się do realizacji Karty Praw Podstawowych. – Dokument ten, jeśli jest przyjęty, ma dość poważny charakter polityczny, bo jest on przyjmowany przez wszystkie państwa członkowskie i w związku z tym jest dość istotny. Jest objęty procedurą jednomyślności, sprzeciw jednego z państw blokuje jego przyjęcie, i tak się stało – powiedział Piebiak.

Chodziło o postawienie na jednej szali wszystkich przejawów dyskryminacji i nie było na to zgody. Dyskryminacja grup LGBT była mocniej potępiana niż dyskryminacja ze względów religijnych, a w ogóle nie wchodziła w grę możliwość wpisania religii chrześcijańskiej – zaznaczył.

Źródło: TVP Info

Komentarze