Polskie województwa wśród najbiedniejszych w Europie | Narodowcy.net

Polskie województwa wśród najbiedniejszych w Europie

Pięć polskich województw znalazło się wśrod najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. Tylko jedno przekroczyło średnią.

Tylko jedno spośród polskich województw przekroczyło średni poziom PKB na mieszkańca liczony dla krajów Unii Europejskiej. Wszystkie inne znalazły się poniżej średniej. Pięć z nich należy do najbiedniejszych w Europie.

Według najnowszych danych Eurostatu z 2016 roku najbogatszym regionem Unii Europejskiej jest Inner London – West w Wielkiej Brytanii. PKB na jednego mieszkańca wyniosło tam aż 611% średniej unijnej!

Kolejny pod względem zamożności jest Luksemburg. Rożnica miedzy nim a liderem zestawienia jest jednak dosyć spora. PKB na mieszkańca w Luksemburgu wyniosło bowiem 257% średniej. Wśród najbogatszych regionów znalazły się także Southern & Eastern w Irlandii (217%) oraz stołeczny region Brukseli w Belgii, jak i Hamburg – oba po 200%.

Na drugim końcu zestawienia znalazł się bułgarski region Severozapaden. PKB na mieszkańca wyniosło tam zaledwie 29% średniej unijnej. Niemal tak samo biedna jest francuska Majotta (33%). Widać wyraźnie, iż różnica między najbogatszymi a najbiedniejszymi regionami UE jest ogromna.

14. pod względem biedy jest województwo lubelskie. Jego PKB na mieszkańca to zaledwie 47% średniej unijnej. Wśród najbiedniejszych jest także województwo podlaskie oraz podkarpackie (oba po 48%). W województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim PKB wyniosło 49%.

Średnią unijną przekroczyło jedynie województwo mazowieckie z PKB na poziomie 109%.

Źródło: businessinsider.com.pl

Komentarze