Powstanie System Rejestracji Broni | Narodowcy.net

Powstanie System Rejestracji Broni

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało do uzgodnień międzyresortowych nowy projekt ustawy dotyczący działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Nowy projekt ustawy zakłada powstanie Systemu Rejestracji Broni (SRB), który będzie zawierał wszystkie dane o broni palnej znajdującej się w prywatnym posiadaniu na terenie Polski.

Do systemu będą miały w czasie rzeczywistym dostęp służby mundurowe. Z systemu będzie można dowiedzieć się o: ” historii konkretnej sztuki broni, jej posiadaczu a także informacji m.in. o miejscu przechowywania broni, jej użyczeniu, pozbawieniu jej cech użytkowych, zniszczeniu, czy utracie.”

Nowa ustawa zakłada również wprowadzenie specjalnego wzoru oznakowania broni palnej i jej komponentów. Każdy podmiot gospodarczy upoważniony do sprzedaży broni będzie samodzielnie zajmował się jej ewidencją w SRB.

Komentarze